Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Нова Упанішада

Головна > Книги > Нова Упанішада
Нова Упанішада: Структура Абсолюту i Його пiзнання

 

Володимир Антонов

Нова Упанішада

 
"Полюс", 1999
ISBN 5-8945-001-7
© В.В.Антонов, 1999


Автор цiєї книги — вчений-бiолог, що присвятив життя вивченню, у тому числi, нематерiальних форм життя у всесвiтi, що видав бiля трьох десяткiв книг по методологiї i методикам духовного вдосконалювання, теоретик i практик, що досяг прямого пiзнання Творця в Його Обителi, — викладає в чiткiй, лаконiчнiй i загальнодоступнiй науковiй формi сенс життя людини i шлях його реалiзацiї, а також — що представляє особливу унiкальнiсть — повну схему багатомiрної структури Абсолюту. Останнє нiколи не публiкувалося ранiше.

Книга адресується всiм людям, що шукають сенс свого iснування, що бажають розiбратися в тiм, що таке є Бог i як нам у зв'язку з цим жити на Землi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]