Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Загальна теологiя — наука про Бога"
Висновок

Головна > Книги > Загальна теологiя — наука про Бога > 8. Висновок
Загальна теологiя — наука про Бога.

 

8. Висновок

8:1. Ми повиннi розвити себе як духовнi серця: спочатку — у межах грудних клiток власних тiл, потiм — у масштабах багатомiрного всесвiту — до того ступеня, щоб виявитися гiдними оселитися в "Серці Абсолюту" — у Споконвiчнiй Свiдомостi, сущій в Обителi Творця. Такий сенс наших життiв i спосiб знаходження істинного i вiчного щастя.

8:2. Нас — групу росiйських фахiвцiв — Бог провiв у Своє Серце i забезпечив нас усiма необхiдними знаннями, щоб допомогти в цьому iншим гiдним людям.

Саме через нас Бог заклав основу нової науки за назвою "методологiя духовного вдосконалювання", довiривши нам iнтегрувати науковi i релiгiйнi знання, накопиченi на Землi, вiдкинути з них усе несуттєве, минуще, зайве, вибудувати з конкретних методик "сходи" духовного сходження й апробувати методи на собi i багатьох iнших.

8:3. Бог вважається дуже багатьма "вiруючими" непiзнаваним. Вiн дiйсно непiзнаваний для тих, хто йдуть перекрученими шляхами. Але Вiн пiзнаваний для тих, хто йдуть зазначеним Їм Прямим Шляхом — Шляхом Духовного Серця.

8:4. Бог просить зробити приведену в данiй книзi iнформацiю доступною для найбiльшого числа людей — людей усiх континентiв i країн.

Вiн указує, що роз'яснення людям їхнього сенсу життя на Землi i допомога в його реалiзацiї є єдиний шлях для запобiгання в майбутньому як масштабних катастроф, так i катастроф менш помiтних — тих, котрi щодня i щогодини вiдбуваються з безлiччю заблудлих душ; i це може вiдбутися з кожним.

8:5. З позицiї Бога, усе, що роблять i правителi держав, i всi державнi i недержавнi органiзацiї, i кожна конкретна людина, — повинно бути спрямоване на максимальне сприяння позитивної Еволюцiї Всесвiтньої Свiдомостi, що вiдбувається в тому разі в тiлах людей.