Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов.
Загальна теологiя — наука про Бога

Головна > Книги > Загальна теологiя — наука про Бога
Загальна теологiя — наука про Бога.

 

Володимир Антонов


Загальна теологiя — наука про Бога

"Reality", 2002
ІSBN 83-902754-9-4
© В.В.Антонов, 2002


Книга написана росiйським ученим, автором близько 30 книг по духовнiй тематицi, що працював колись у тому разі в областях екологiї, медицини i фiзiологiї (включаючи вивчення закономiрностей формування поводження, фiзiологiю i регуляцiю репродуктивної системи, нейрофiзiологiю), що розробив i викладав нову систему психiчної саморегуляцiї [2]. В останнi десятилiття — чернець Божий, фiлософ i релiгiйний практик, близько 30 рокiв тому обрав собi Вчителем — Бога i пройшов пiд Його керiвництвом Шлях особистого духовного вдосконалювання аж до прямого Його пiзнання в рiзних Його аспектах i проявах. Нинi — один iз творцiв напрямку науки, iменованого методологiєю духовного вдосконалювання.

Книга написана по прямiй вказiвцi Бога i призначена всiм людям, що цiкавляться фiлософiєю, релiгiєю, фундаментальною психологiєю, соцiологiєю i духовним удосконалюванням.