Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Духовне серце — орган любовi

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Духовне серце — орган любовi

Найбільш принциповою вiхою на початку духовного Шляху для нас стає реалiзацiя функцiй духовного серця (енергiї чакри анахати, середнього дань-тяна). Ця енергоструктура органiзму є саме органом, що виробляє емоцiї любовi.

Дуже мало людей володiє розвитою анахатою "вiд народження" (тобто ще вiд минулого втiлення). Деяким жiнкам удається досягти "розкриття" функцiй цього органа через гармонiчний шлюб, тому що жiночий органiзм iз характерними для нього гормонами, з ерогенністю молочних залоз, прямо зв'язаних з анахатою, з можливiстю вдосконалювати свою любов у турботi про дiтей, — дає душам, втiленим у жiночi тiла, незрiвнянну перевагу перед "сильною" (у грубості i насильстві) статтю.

Для iнших же людей єдиною можливiстю радикально перетворити себе залишається застосування спецiальних психотехнiк, що були розробленi духовними Школами й iндуїзму, i даосизму, i буддизму, i християнства, i iсламу, i iнших релiгiйних традицiй. (У вiдповiдних главах цiєї книги буде представлена розроблена в нашiй Школi послiдовнiсть прийомiв, що дає, на наш погляд, оптимальний по швидкостi освоєння i мiцностi ефект).

* * *

Бог є Любов. Вiн Сам затверджує це [7-9,14]. Те ж саме може пiдтвердити кожний, хто дiйсно пiзнав Бога. I нам, щоб стати подiбними Йому, теж треба навчитися бути в буквальному значеннi Любов'ю.

Це починається з того, щоб привчити себе "мiцно" жити концентрацiєю свiдомостi у своїй чакрі анахаті, при цьому енергiя свiдомостi входить у стан любовi. Потiм ми поступово розширюємося в цьому станi так, щоб стати спочатку набагато бiльше тiл, потiм охоплюємо духовним серцем усю Землю, потiм, стоншивши себе до належного рiвня, обiймаємо з любов'ю Бога... Так ми стаємо "космiчними духовними серцями" i потiм вливаємося в Океан Всесвiтнього Творця.

* * *

Але, щоб запровадити в життя цю просту схему, треба зробити дуже багато. Вся проблема тут у тiм, що Вiн не пiдпускає до Себе недостойних.

І от тепер ми почнемо говорити про реалiзацiю приведеної схеми поступово, iз самого початку, — так, щоб недостойні теж змогли стати гiдними повної духовної Самореалiзацiї вже в цьому земному життi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]