Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Бог — i язичеськi "боги"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Бог — i язичеськi "боги"

... Сформулюю це ще раз для тих, хто поки не усвiдомив для себе остаточне розходження мiж язичеськими "богами" — i особистiсними Проявами Бога-Отця. Плутанина в розумiннi вiдповiдi на це питання заснована на вiдсутностi в майже всiх релiгiйних людей вiрних представлень про багатомiрнiсть простору.

А критерiй тут такий: Частиною Бога-Отця є тiльки Той, Хто перебуває в Злиттi з Всесвiтньою Споконвiчною Свiдомiстю, що знаходиться у вищому, споконвiчному, єдиному для всього нескiнченного всесвіту еоні, розташованому по ту сторону космiчного "Дзеркала" — щодо всiх проявiв Утвору, включаючи навiть Святого Духа (Брахмана).

Усе-таки язичеськi "боги" є або вигаданими персонажами народного фольклору, або реальними духами того чи iншого (але не вищого) рiвня еволюцiйного просунення.

Бог в аспектах Творця, Вищого Вчителя i Мети для всiх нас — саме Єдиний, хоча i складається з безлiчi взаємопройнятих Досконалих Свідомостей. Їх поєднує те, що всi Вони перебувають в Обителi Щонайнайтоншої Свiдомостi i дiють у рiзних "острiвцях" Утвору, виходячи з неї.

Тепер ясно?

Виходить, залишається лише проникнути Туди i закрiпитися Там у Злиттi з Творцем.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]