Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Бог — i Божественнi Вчителi

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Бог — i Божественнi Вчителi

Ті, що досягли Злиття з Творцем, стають назавжди невiд'ємними Частинами Його. Але — при необхiдностi, наприклад, заради виконання Своїх Мiсiй на Землi чи iнших планетах — Вони можуть i знову відокремлюватися частиною Себе, зберiгаючи при цьому злитість з Ним.

Iсус обрисував цю ситуацiю в образi виноградної лози (Ин 15): з "Ґрунту" Свiдомостi Всесвiтнього Бога-Отця виходить "Стовбур" — Свiдомiсть Божественного Вчителя (який є Сам Iсус Христос); "гілками" ж на цьому "стовбурi" є найближчi учнi-апостоли (див. також [14]).

І саме так, такими "Стовбурами", виявляють Себе для втiлених людей Божественнi Вчителi. Вони при цьому можуть мати матерiальнi тiла (тобто бути втiленими), чи ж їх не мати. Але i Тi, Котрi зараз мають тiла, мають здатнiсть працювати в той же час iншими частинами Свiдомостi в будь-якiй частинi планети. Адже Вони (як Свiдомостi) мають розмiр, незрiвнянно бiльший, нiж наша планета; у тiла ж Свої Вони розмiщають лише незначнi частини Себе.

У даний час тiло має, у тому числi, Божественний Вчитель Сатья Саі [8,14,15,35]. I вiн допомагає гiдним учням Бога разом з Iсусом, Крішною, Бабаджі з Хайдакхана, Хуан-Ді, Чайтанієй, Ассирісом, Хуаном Матусом, Хенаро, Нгомо, Меньюлом (Вiн же — Олександр Свирський), Апостолами Iсуса Христа Пилипом, Андрiєм, Iоанном, Марком i багатьма-багатьма Iншими [15].

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]