Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Лiтература

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Лiтература

1. Агні-йога. Свiт Вогненний. 3. Новосибiрськ, "Дитяча лiтература", 1991.

2. Акинфиєв І.Я. — Вегетарiанство з бiологiчної точки зору. Катеринослав, 1914.

3. Антонов В.В. (ред.) — Проблеми психiчної саморегуляцiї. Л., Вип. 1, 1988. Вип.2, 1989.

4. Антонов В.В. (ред.) — Духовнi бесiди. М., 1991.

5. Антонов В.В. — Основи етики iсламу. Спб., 1993.

6. Антонов В.В. — Чертог Шлюбний. Євангелiє вiд Пилипа з коментарями. СПБ, "Аргест", 1996.

7. Антонов В.В. — Споконвiчне навчання Iсуса Христа. СПБ, "Аргест". 1996.

8. Антонов В.В. — Сатья Саі — Христос наших днiв. СПБ, "Золоте столiття", 1997.

9. Антонов Володимир — Духовне серце. Релiгiя Єдностi. "Полюс", СПБ, 1999.

10. Антонов Володимир — Нова упанишада. Структура Абсолюту i Його пiзнання. "Полюс", СПБ, 1999.

11. Антонов Володимир — Екологiя людини в багатомiрному просторi. "Полюс", СПБ, 2000.

12. Антонов Володимир — Сонце Бога. "Reality", СПБ, 2001.

13. Антонов Володимир (ред.) — Духовна робота з дiтьми. "Reality", СПБ, 2001.

14. Антонов Володимир — Бог говорить. Пiдручник релiгiї. "Полюс", СПБ, 2002.

15. Антонов Володимир — Наш сенс життя. Яка Росiя потрiбна Богу? "Reality", СПБ, 2002.

16. Антонов Володимир — Як пiзнається Бог. Автобiографiя вченого, що вивчав Бога. "Полюс", СПБ, 2002.

17. Антонов Володимир — Загальна теологiя — наука про Бога. "Reality", СПБ, 2002.

18. Бабаджі незбагненний. М.,"Либрис", 1997.

19. Гармонiя через вегетарiанство. СПБ, "Об-во ведической культуры", 1996.

20. Гренадера А.Б. — Вплив загартовування холодом i зимового плавання на органiзм. "2-а науково-методична конференцiя з питань загартовування холодом i зимовим плаванням". Мiнськ, 1967.

21. Жбанков Р.Г. — Задачi i перспективи загартовування холодом i зимовим плаванням. "2-а науково-методична конференцiя з питань загартовування холодом i зимовим плаванням". Мiнськ, 1967.

22. Жива етика. (Склад. — М.Ю.Ключникова). М., "Республiка", 1992.

23. Життя Святого Ісси, найкращого iз синiв людських. В: Навколо Iсуса. Київ, "Об-во ведической культуры", 1993.

24. Залманов А.С. — Таємна мудрiсть людського органiзму. М.-Л., "Наука", 1966.

25. Йогананда — Автобiографiя йога. М., "Сфера", 1995.

26. Кастанеда М.Р. — Магiчна подорож з Карлосом Кастанедой. Кр., "Мiф", 1998.

27. Кіслінг Б. — Цiлющi властивостi сексу. СПБ, "Питер", 1997.

28. Куллен Б. — Книга Iсуса. СПБ, "Полюс", 1997.

29. Молитви євреїв на весь рiк з перекладом на росiйську мову. (Укладач — А.Л.Воль). Пгр., Изд. А.Г.Сіркіна, 1917.

30. Навліцкая Г.Б. — Бамбукове мiсто. М., "Наука", 1975.

31. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. — Нова хронологiя Русi. М., Изд. "Факторiал", 1998.

32. Романов Б. — Росiйськi волхви, астрологи, провидцi. Мiстика iсторiї й iсторiя містики Росiї. СПБ, "Роза свiту", 1998.

33. Спєваковський А.Б. — Самураї — вiйськовий стан Японiї. М., "Наука", 1981.

34. Успенський П.Д. — У пошуках чудесного. СПБ, Изд. Чернишова, 1966.

35. Хіслоп Дж.С. — Бесiди з Бхагаваном Шри Сатья Саі Бабою. СПБ, "У ведической культури", 1994.

36. Людина i свiт у японськiй культурi. М., "Наука", 1985.

37. Шиам Р. — Я — Гармонiя. Книга про Бабаджі. М., "Асоцiацiя Мир через культуру", 1992.

38. Ергол Ф. — Вирощування карликових дерев по японському способi. М., "Лiсова промисловiсть", 1978.

39. Bennett T.G. — Concerning Subud. "Hedder & Stoughton", 1958.

40. David-Neel A. — Magic and Mystery in Tibet. N.Y., "Univ. books", 1958.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]