Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Входження в Обитель Творця

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Входження в Обитель Творця

Всесвiтня Обитель Творця насичена станом Його Великого Нiжного Спокою. Там немає яркої свiтностi: у яскравому Вогненному Обличчi Вiн виявляє Себе тiльки в Утворi. В Обителi ж свiтнiсть нагадує стан тихого i теплого нiжного ранкового сонячного свiтла.

Цей стан є протилежним вiдносно "чорного свiту" диявольського еона, насиченого "липкою" грубістю i злiстю, "злипання" з ним дарує помилкове вiдчуття грубої, насильницької могутностi... Це може спокусити когось. Але нам цього не треба.

Обитель Творця — це i не "Порожнеча", про що можна почути в середовищi некомпетентних послiдовникiв буддизму. "Порожнеча" ("Вакуум") — лише невiрний переклад на росiйську i iншi мови того буддiйського термiна, що дiйсно вiдображає реальнiсть. I цей невiрний переклад ввiв у спокусу дуже багатьох людей — i не-буддистiв, i тих, хто себе вважають буддистами.

Адже це дiйсно виглядає абсурдом для нормальної релiгiйної людини: прагнути не до Бога, а в Порожнечу... Навiть один з римських пап один раз обiзвав буддистiв атеїстами, що привело до мiжнародних терть.

Але i дуже багато прихильникiв традицiї буддизму, заплутавшись в "буддiйських" термiнологiчних нетрях, розумiючи Iстину невiрно, позбавляються стимулу до спрямованостi в Любовi до Споконвiчної Свiдомостi. У результатi "будинок" буддизму згодом розхитався i розвалився на багато сект, бiльшiсть з який не мають у своєму розпорядженнi вищi знання, причому частина їх перетворилася просто в "школи абсурду".

Але термiн "Порожнеча" повинен бути переведений iнакше — тодi все стає легко зрозумiлим для подвижника, що стоїть на Порозi Обителi Адібудди.

Однак, у тому-то i справа, у тому-то i парадокс, що нi я, нi хто-небудь iнший не повиннi називати в книгах це слово. Тому що воно буде вiдразу ж зрозумiло невiрно починаючими адептами — i вони стануть шукати Бога знову зовсiм не там... Тому нехай воно поки залишиться таємницею, я скажу його лише тим, хто пiдiйдуть до Порога...

Обитель Творця знаходиться по ту сторону дивної перешкоди, яку можна порiвняти з дзеркалом. Обитель — дiйсно в "Задзеркаллі". Для того, щоб провести туди гiдного учня, Божественний Вчитель надає йому Свiй "Махадубль" у якостi йїдама (об'єкта для iдентифiкацiї; термiн — з тибетського буддизму). I там, вiдкiля Махадубль виходить, може вiдбутися Злиття в Любовi з Всесвiтнiм Отцем, поступове пiзнання Його Всесвiтньої Тотальної Величi...

... Це стан цiлком оборотний. Тiло людини, що успiшно утвердились в Обителi, вiдрiзняється лише тим, що з нього струменiє Свiтло Любовi i воно носить навколо себе поле Спокою.

Спочатку Подвижник ще вiдчуває себе в Обителi гостем. Але поступово може перетворитися й у Хазяїна. I тодi починається нова фаза Його служiння втiленим людям — Служiння в якостi Святого Духа, Представника Бога-Отця.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]