Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Корiнь"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Корiнь"

Але Божественний Вогонь може бути пiзнаний i iнакше: Вiн завжди присутнiй у тiй частинi нашої планети, де починалося її створення — у її ядрi.

Там теж може бути прийняте Вогненне хрещення. А пройшовши по "шкалi багатомiрностi" ще глибше — пiд Вогненну складову ядра планети — можна вийти у вищу просторову мiрнiсть i вперше пiзнати там Споконвiчну Свiдомiсть.

Проходом в Обитель Творця для кожної людини є його енергетичний "корiнь", що з'єднує його анахату з вищою просторовою мiрнiстю. Саме пройшовши по цьому "коренi", той, хто знайшов належну силу в тонкостi i навчився проникати у вищi локи, може пiзнати Бога-Отця.

Про "корiнь" говорив у Бхагавадгіті Крішна. Даоси Китаю працюють з цiєю структурою, називаючи її "стеблом золотої квiтки". По "коренi" пiднiмають у тiло Божественний Вогонь тибетськi йоги, що працюють за методикою туммо [40]. Про це ж мова йде в Агні-йогі (Аркушi Саду Мории. Заклик [22]). Медитативний образ для роботи з "коренем" запропонував нам Бог через апостола Павла (Рим 11:18).

Але бiльшiсть людей упевнена, що в Землi знаходиться пекло, а Бог — "нагорi" (щодо кожної точки нашої круглої планети)...

... Я розумiю, що матерiалiсту неможливо представити проникнення до центра Землi: адже для нього Земля асоцiюється з "твердiнню". Але для успiшного мiстика, що опанував входом у вищi — найтоншi — еони, наша планета бачиться багатошаровою кулею Живого Свiтла-Любовi, у якому вiн може плавати iз шару в шар (з еона в еон), розчинятися в кожнiм з них, збирати себе в згусток iндивiдуальної свiдомостi знову, приймати їм рiзнi форми i розмiри, виливатися за межi "острiвця" планети у Всесвiтнiй Океан "Безмежностi", розчинятися в Ньому...

А щоб це трапилось, треба, як було описано вище, вiдiрватися вiд гуни тамас, пройти крiзь раджас i саттву i потiм вийти на пряме спiлкування з Богом — у якостi вiльної вiд тiла безсмертної свiдомостi, що націлилась до любовного Злиття з Головним Улюбленим.

Цей релiгiйний Шлях, iменований Богом "Прямим шляхом" ("Ваджраяной"), насправдi анiтрошки не схожий на обрядовi форми религий, де люди бояться смертi тiл i оплакують тiла тих, хто їх залишили, де вони настiльки закоханi в самих себе i поневоленi обжерливiстю, що вважають своїм непорушним правом убивати тварин i поїдати їхні тiла...

... То, де ми спершу пiзнаємо Бога в Його Вогненному Обличії: через Вогненне ядро нашої планети, чи ж у Вогненному "Махадублі", — значення не має. Але пiзнання i того, i iншого — необхiдне.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]