Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Де шукати Бога?

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Де шукати Бога?

"Заселення" нового "острiвця Утвору" починається з того, що там поселяються Духи, що досягли у Своїй еволюцiї на iнших "острiвцях" стану Святого Духа (Брахмана). Вони стають "Будiвельниками" i "Кураторами" еволюцiї життя на молодих планетах. Надалi цi еони заповнюються i Тими, Хто досягли даних еволюцiйних висот, утiлюючись вже на цьому "острiвцi".

Весь простiр усерединi i навколо нашої планети заповнений взаємопройнятими чи що проявляють Себе окремо величезними Свідомостями, iменованими в сукупностi Святим Духом чи Брахманом.

Тобто, як читачу вже стало ясно, Святий Дух — це зовсiм не деяке "випромiнювання" Бога-Отця (чи Бога-Отця i Бога-Сина). Ні! Святий Дух — Жива Свiдомiсть — витончена, любляча, що виховує нас, що знаходиться постiйно усерединi i поза наших тіл. Вiн завжди дуже радий, коли ми звертаємо на Нього свою увагу з Любов'ю до Нього, охоче прийняти Його допомогу заради того, щоб зблизитися з Ним — з Його станом.

Те ж саме можна сказати i про Свiдомiсть Творця. Тiльки Вона — ще глибше в глибинi багатомiрностi i незрiвнянно просторіше: Вона — нескiнченна. Вона, як i Свiдомiсть Святого Духа, є усерединi (у глибинi) пiд кожною клiтинкою наших тіл. Вiдстань до Неї, як прекрасно сформулював Iсус Христос [14,28], не бiльше товщини листа тонкого папера.

І немає потреби в пошуках Бога кудись лiтати чи особливо далеко їздити: Вiн є прямо тут i зараз у нас. Тiльки в iншому еоні. I нас вiдокремлює вiд Нього не що iнше, як наша грубість, обумовлена релiгiйним неуцтвом i нерозвиненiстю любовi.

Бога ми повиннi знайти усерединi, у глибинi власних духовних сердець. Ця вiдома формула є не красивою метафорою, а цiлком конкретною вказiвкою напрямку додатка своїх зусиль. I якщо ми спостерiгаємо сумний факт майже тотальної духовної деградацiї величезних мас людей, то причину цього треба бачити, насамперед, у вiдсутностi в них істинних духовних знань. I виннi в цьому не тiльки злочиннi полiтики, але i лiдери помилкових масових релiгiйних органiзацiй, що привчають свою "паству" ненавидiти, пиячити, убивати, уповати зовсiм не на Бога, а на вигаданих "богiв", нескiнченно робити нiбито "рятiвнi" рухи тілом, повторювати "молитви", що найчастiше прямо програмують у пекло, — замiсть того, щоб ростити в собi Любов i витонченiсть душ.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]