Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Зцiлення вiд бiсiв

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Зцiлення вiд бiсiв

Якщо, зупинившись у "пранаві", навчитися концентрувати себе за своїм тiлом — то можна ввести в нього кисть руки свiдомостi i нею вирiвняти всi енергетичнi дисгармонiї.

Також, якщо ми злитi зi Святим Духом i концентруємося у вiдривi вiд свого тiла за ним на вiдстанi метрiв двох, — то з цiєї позицiї нам стають виднi i підвладні бiси, що вселилися, (невтiленi люди чи тварини зi злiсними рисами характеру). Якщо дивитися в такий спосiб крiзь власне тiло на тiло хворого, то з бiсами можна розмовляти, причому вони не можуть не вiдповiдати Святому Духовi. Вони розповiдять, для чого Бог послав їх у тiло втiленої людини: у чому вiн винний, якi має кармічні борги. Якщо хворий усвiдомлює свої проблеми, покається i виправиться — потрiбно буде попросити (по-гарному!) духів переселитися куди-небудь в iнше, приємне для них, мiсце. Наприклад, щуку, що людина колись убила, можна попросити переселитися в озеро, птаха — у лiс, свинi, собаці можна розписати в образах принаднiсть нового втiлення в сприятливiй саме для них обстановцi i т. ін.

Усi духи підпорядковані Святому Духовi i пiдкоряються Йому. Але для успiху в такому цілительстві ми повиннi не виходити зi стану Святого Духа.

Таке цілительство є протилежнiстю спробам "брянчаніновських" "панотцiв" виганяти духів ненавистю i прокляттями. Це не тiльки не ефективно з погляду цілительства, але приводить їх самих до нарощування в собi грубості i визначає в пекло. Такi "вiдчитування" є варiантом чорної магiї; вони — антихристиянські по своїй сутi: адже Христос заповiдав любов, а не ненависть.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]