Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Говорячи в термiнах, якими користувався Iсус Христос, навчаючи Своїх учнiв-апостолiв, хрещення Святим Духом — це описана вище медитацiя "латихан".

Але наступний, бiльш глибокий, етап пiзнання Його — "народження" i "дорослiшання" у Ньому — вiдбувається в iншiй медитацiї, називаній "пранава". Саме про це намагався говорити Iсус Никодимовi (Ин 3:1-21). Про це ж докладно розповiдає в притчовій манерi апостол Пилип [6,14].

Для такої роботи треба на енергетично сприятливому, вiдкритому, без будинкiв i деревної рослинностi мiсцi (гори, обмiлини i пляжi, степ i т.п.) вийти з анахати крiзь чітріні, вiдiйти вiд тiла якнайдалi назад, "розгорнутися" там свiдомiстю, вiдчути Живе Свiтло Любовi Святого Духа — i, влившись в Нього, разом з Ним рушити Потоком уперед повз своє тiло i крiзь нього. Тiло виявляється як у великiй рiцi. Нехай воно промивається наскрiзь, стане абсолютно прозорим.

Цю медитацiю можна повторювати багато разiв: Святий Дух з радiстю допомагає гiдним. Медитацiя пiде краще з прекрасною православною молитвою "Царю Небесний" чи з мантрой "АУМ".

Молитва церковно-слов'янською мовою звучить так:

 

Царю Нєбєсний, Утєшитєлю, Душе Істінний!

Іже вєздєсий и вся ісполняйяй!

Сокровіщє благіх и жизні Податєлю!

Пріді и всєліся в ни!

І очісті ни от всякія сквєрни!

І спасі, Блаже, души наша!

 

Росiйський переклад її такий:

 

Цар Небесний, Утiшник, Дух Істинний!

Всюдисущий i що все наповняє!

Скарб благих i життя Подавець!

Прийди i вселися в нас!

И очисть нас вiд усякої скверни!

И врятуй, Благий, душi нашi!

 

Молитву ми співаємо пiд час руху в "пранаві".

Мантра "АУМ" (чи "ОМ") насправдi звучить як АОУМ. Вона співається тонко, довго i високо (як i мантра для анахати), теж при русi в "пранаві". ("Ричання" звуку "ОМ" грубими голосами, що практикується в деяких неосвiчених псевдорелігійних компанiях, — це "спiв для диявола", а не для Святого Духа).

Надалi треба навчитися саме зупинятися з медитацiї "пранава" у Злиттi зi Святим Духом, вiдчуваючи себе частиною Його.

Святий Дух у Його ще бiльш витонченому Проявi може бути пiзнаний теж через медитацiю "пранава", але виконану трошки iнакше.

Треба вiдiйти з анахати, але не по горизонталi, а вниз, пiд кутом приблизно 40 градусiв. Тобто, ми виявляємося нижче рiвня поверхнi Землi — i там знаходимо шар ще бiльш витонченого Живого Свiтла. I потiм так само, як i при першому варiантi "пранави", рухаємося в Ньому Потоком нагору навколо тiла i крiзь його.

У мiру освоєння подальшого Злиття з цим Свiтлом ми виявляємо, що Вiн домiнує всерединi нашої планети, крiм її ядра.

Вiн повинний бути освоєний через заповнення Його собой-анахатою — причому як перед, так i ззаду щодо вертикальної площини, що є як би продовженням спини тiла, що стоїть.

Наступнi "народження" i "дорослiшання" здiйснюються вже в Божественному Вогнi, про що ми поговоримо небагато пiзнiше..

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]