Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Вищi методи. Їхня задача i схема роботи

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Вищi духовнi практики забезпечують подальший розвиток себе — як духовного серця — далеко за межами свого тiла i "кокона". Ми повиннi постаратися перетворити себе у всесвiтнi духовнi серця.

Цей Шлях — якщо все робиться вiрно — являє собою, у тому числi, реалiзацiю заповiдi Iсуса Христа: "Бог є Дух, i ті, що поклоняються Йому, повиннi поклонятися в Духу й Iстинi" (Ин 4:24) — тобто ми повиннi вийти на зустрiч з Нею — Всесвiтньою Свiдомiстю Творця — як вiльнi вiд матерiальних оковiв, чистi, витонченi до Її рiвня тонкостi i розвитi до "пристойних" для такої зустрiчi розмiрiв свiдомостi.

На цiй стадiї розвитку гiднi адепти можуть освоїти величезний шар методiв, що дозволяють:

- пiзнати у власному розширюваному духовному серцi Святого Духа в рiзних Його проявах i навчитися бути Ним;

- пройти "Вогненне хрещення" [6,14,16] у Божественному Вогнi Святого Духа, представленому Вогненним "Махадублем"; потiм самим стати Ним за допомогою методу йїдама;

- "пiдняти" кундаліні i злити цю iндивiдуальну Атмічну енергiю з Параматманом — Всесвiтньою Свiдомiстю Бога-Отця;

- пiзнати всi основнi всесвiтнi еони;

- навчитися проникати в Обитель Творця i там зливатися з Ним;

- успiшно закрiпивши цей стан, можна одержати вiд Бога-Отця право керування матерiєю, включаючи дематеріалізацію i матерiалiзацiю власного тiла.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]