Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

Мало хто з практикуючих може вiдразу пiсля проходження описаних курсiв занять почати освоєння методiв наступної — вищої — ступiнi духовного сходження. Можуть йти настiльки швидко тiльки тi, хто вже освоювали данi ступiнi в минулих втiленнях i зараз лише повторюють ранiше пройдене. Iншим же варто зробити зупинку для закрiплення напрацьованих станiв.

Але це не означає заклик до неробства. Ні: треба читати, мiркувати, обговорювати, прагнути допомагати iншим, усе бiльше "прислухатися" до оцiнки Богом того, що я роблю... Необхiдно глибше входити в гармонiю з природою, особливо рано вранці. Добре навчитися розпiзнавати i знати по iменах кращих спiвунiв серед птахiв, умiти сонастроюватися з їх тонкiстю. Серед них — спiвочi i чорнi дрозди, шпаки, славки-чорноголівки i садовi славки, зорянки, жайворонки, великi кроншнепи, вальдшнепи, тетеруки, бекаси...

Гостроту, що досягається, найтоншого сприйняття природи може проiлюструвати наступний медитативний етюд, записаний Свiтланою Зайцевою:

 

              Т У М А Н
 

Що може бути м'якше тумана?

Його дотики ледве вiдчутнi,

вони не схожi на танцюючий бiг снiжинок,

ковзних по обличчю,

не схожi на холоднi поцiлунки

вабленого вiтром дощу

 

Нi, туман торкається усього

            нiжно

                  i тихо,

гранично легко

                  i... пошепки.

 

Вiн — лише м'яка тiнь дощу

Але його присутнiсть реальна:

волосся вологi

     i на вiях дрiмають

          крихiтнi порошини вологи...

 

Але головне зачарування його — в тiм,

що вiн розмиває обриси i вiдстанi

      матерiального плану...

Усе стає трiшки чарiвним

через цю недосказанність...

 

Ти рухаєшся з дивним вiдчуттям сну

Загострена сприйнятливiсть

Вiдкритiсть i м'якiсть — подiбнi

оточуючому душу

          туману...

 

Оболонка знята...

Стаєш нiжним океаном

          вiчної Любовi,

просоченим променями

сонця, що зiйшло!...

 

Можуть практикуватися i спецiальнi естетичні заняття в залi, розробленi моєю колишньої колегою Галиною Вавер [16].

А наробiток "сили в тонкостi" (чи, у термiнологiї Гурджиєва [34], "кристалiзацiя" свiдомостi — за аналогiєю з ростом кристала) на даному етапi найкраще досягається через медитацiї на спецiальних "мiсцях сили", "моржування" i "медитативний бiг". З iнших способiв "кристалiзацiї" можна згадати також особливi вправи по "атлетичнiй гiмнастицi" i варiанти суфийского "крутiння": i те, i iнше — саме на фоні спецiальних медитацiй, але про це на сторiнках книги писати недоцiльно.

Дуже важливо пiдкреслити, що правильна "кристалiзацiя" здiйснюється саме за рахунок росту енергiї свiдомостi, розташовуваної в духовному серцi. Але вона може йти успiшно лише при справностi i належнiй розвиненостi структур усiх дань-тянів, у тому числi, нижнього.

Правильна тiльки та "кристалiзацiя", що здiйснюється свiдомiстю, що росте в найтонших еонах: так ми ростимо в собi Божественнiсть. Груба ж "кристалiзацiя" людей, що харчуються тiлами тварин, що живуть у грубих емоцiях, що не мають правильної духовної спрямованостi — вона може формувати з них дияволiв. Причому тi самi психоенергетичні вправи дадуть чи перший, чи другий ефекти — у залежностi вiд внутрiшнього стану практикуючого.

От чому, зокрема, настiльки небезпечно давати секрети таємних езотеричних знань тим, хто не готовi до їх правильного використання.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]