Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Мiхури сприйняття"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Мiхури сприйняття"

Завершальним даний етап роботи знанням буде те, що "кокони" складаються з двох нерiвних частин, названих Хуаном Матусом [11,14,16] "мiхурами сприйняття". Така назва вiдбулася вiд їхньої подiбностi з плавальними мiхурами деяких риб.

"Кокон" подiляється на "мiхури сприйняття" на рiвнi ключиць. Верхнiй "мiхур" охоплює голову i шию, нижнiй — iншу частину тiла. Тобто, верхнiй "мiхур" включає верхнiй дань-тян, а нижнiй — iншi дань-тяни i ноги.

Верхнiй "мiхур" має велику значимiсть при взаєминах з матерiальним свiтом, а нижнiй — з нематерiальним. Практик сприймає з них роздiльно чи свiт матерiї — чи iншi еони.

Кiлькiсний рiст свiдомостi i медитативна робота здiйснюються, насамперед, саме за рахунок нижнього "мiхура сприйняття".

Його головною частиною є саме середнiй дань-тян, тоншаючи в якому i розширюючись з якого ми i наближаємося до Досконалостi. Я пiдкреслюю це вже не в перший раз саме тому, що це — найпринциповіша основа всiєї психоенергетичної роботи, а вiдходи з цього головного русла ведуть до довгих блукань i даремної витрати настiльки дорогого для нас часу буття в тiлах на Землi.

Гармонiчна розвиненiсть другого по важливостi компонента нижнього "мiхура сприйняття" — хара — теж зовсiм необхiдна для медитативних досягнень. Але сподiвання саме на неї як на основу духовного росту, що характерно, зокрема, для багатьох шкiл, що освоюють бойовi мистецтва, є грубою помилкою.

Енергетика тiла також може бути розглянута як роздiлена на 4 подовжнiх сегменти. Але до цiєї теми має сенс звертатися тiльки на набагато бiльш пiзнiх етапах духовного просування.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]