Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Кокон"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Кокон"

Згаданi вище енергетичнi "кокони" оточують тiла всiх живих втiлених iстот. (Їх називають ще "ефiрними тiлами". Але треба враховувати, що значення останнього термiна "розмите": ним же деякi автори можуть позначати й iншi структури i стани, коли просто не знають, як їх назвати). "Кокони" утворюються сумарними біополями всiх клiток тiла. "Кокони" бувають багатошаровими, тобто можуть мати кiлька шарiв енергiй рiзної щiльностi, що по-рiзному вiдстоять вiд тiла.

"Кокони" здорових людей мають приблизно яйцеподiбну форму. Але навпроти хворих мiсць їхні границi можуть мати опуклостi чи западiння, що вiдповiдає пiдвищенню чи зниженню бiоенергетичної активностi клiток уражених частин тiла. Це має значення при екстрасенсорнiй дiагностицi i може визначатися методом обмацування границь "коконiв" долонею руки. Але бажано навчитися i бачити "кокони".

Останнє легко освоїти спочатку на власному "коконi", якщо точку розглядання розташувати в сантиметрах 50 ззаду вiд власних п'ят. Навчившись цьому, можна буде зi свого "кокона" споглядати "кокони" iнших людей, тварин i рослин.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]