Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Розвиток чакр. Дань-тяни

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Розвиток чакр. Дань-тяни

А поки можемо тренуватися в заповненнi i "роздуваннi" чакр образом чистого сяючого i блискаючого бiлого свiтла, що "вдмухається" у кожну чакру з образа шланга, що виходить вiд могутнього насоса.

Образи, створюванi нами в тонких еонах, дiйсно стають там, у них, реальнiстю. З їхньою допомогою можна не тiльки прочищати свої енергоструктури, але i зцiляти iнших людей, видаляючи темнi плями хвороб, роблячи навiть "хiрургiчнi операцiї" образами хiрургiчних iнструментiв.

З цього етапу роботи ви цiлком можете стати гарними цiлителями. Целительство — це один з варiантiв дарування людям своєї любовi. Тому, коли ми зцiляємо, до нас на допомогу з радiстю приходить Святий Дух, особливо якщо ми просимо Його про це. Його Свiдомiсть, що проходить пiд час зцілювальних сеансiв крiзь чакри цiлителя, приводить до подальшого їхнього розвитку i стоншення. (Докладнiше про целительство див. [16]).

Освоїмо новий варiант вправи з тетраедром:

1. Розкручуємо образ тетраедра ззаду чакри, як свердло бормашини.

2. Уводимо його в чакру, як у дупло гнилого зуба. Летить бруд, ми можемо змивати його пiд "душем".

3. Збiльшуємо розмiри тетраедра, i за рахунок цього розширюємо чакру.

4. Проробивши в такий спосiб усi чакри, "приймаємо душ" i потiм робимо шавасану.

... Наступний прийом роботи з чакрами може бути такий: забираємося позаду в кожну з них по-черзi, починаючи з анахати, вiдчуваємо там себе цiлком, як у печерi, заповненій свiтлом, i, упершись руками, вiдсуваємо кожну зi стiнок чакри в нескiнченнiсть...

Ще одна прекрасна вправа: вiдчуємо себе запаленою могутньою електричною лампочкою величиною з тiло; вольфрамова нитка знаходиться в анахаті. Висвiтлюємо собою з анахати навколишній простiр.

Надалi образ палаючої нитки лампочки можна буде переносити в кожну з iнших чакр, "пропалювати" нею руки, ноги i всi мiсця тiла, особливо тi, де виникають нездужання. Так ми "випалюємо" з тiла грубi енергiї, очищаємо, висвітлюємо, зцiляємо себе, привчаємо себе бути свiтлом. Адже i "Бог є Свiтло, i немає в Ньому нiякої пiтьми" (1 Iоанн 1:5). Так ми — поступово — наближаємо себе до стану Бога.

* * *

Розвитi чакри поєднуються у функцiональнi групи, називанi по-китайському дань-тянами. Верхнiй дань-тян — це комплекс трьох верхнiх чакр, середнiй представлений анахатой, нижнiй — трьома нижнiми чакрами.

Iз трьох дань-тянів головний — середнiй, тому що саме за його рахунок ми можемо перетворити себе в Любов i влитися в Бога. Iншi два — допомiжнi. Верхнiй допомагає розвитку середнього своєю iнтелектуальною функцiєю i функцiєю естетичної оцiнки. А нижнiй забезпечує розвиток середнього своєю енергiєю, будучи головним силовим центром органiзму.

Усi дань-тяни (як i всi чакри) повиннi бути розвитi гармонiйно, хоча в тренуваннях завжди варто вiддавати прiоритет середньому дань-тяну. Головна функцiя людського органiзму перед Богом — це любов. Але вона не може стати повноцiнною без iнтелектуального, естетичного i силового забезпечень. Тому на духовному Шляху розвитку кожної з цих функцiй повинна придiлятися вiдповiдна увага. При цьому важливо завжди пам'ятати про необхiднiсть твердо триматися лiнiї усе бiльшого стоншення свiдомостi: зриви в огрубiння означають крах усiх зусиль i, у кращому випадку, зупинку в розвитку, а то i повний провал.

Правильний розвиток нижнього дань-тяна (позначається також термiном "хара") оптимально досягається, знову ж, на особливих "мiсцях сили" через спецiальнi медитативнi прийоми. Один iз секретiв тут складається у вiдродженнi функцiй "ембрiональних" меридiанiв, що з'єднували через пуповину енергосистеми плоду i матерi. Саме пiсля "вiдродження" їх до життя хара починає функцiонувати як єдиний комплекс, єдиний "силовий" центр.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]