Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Латихан". Хрещення Святим Духом

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Латихан". Хрещення Святим Духом

На одному з наступних занять, коли попереднiй матерiал закрiпиться, можна ввести вправу "латихан".

Термiн "латихан" був уведений на початку нашого столiття суфiєм Бапаком Мухаммадом Субухом [39], що позначив так один зi способiв спiлкування зi Святим Духом. Субух, у тому числi, об'їздив ряд країн Європи, де навчав цьому методу католицьких ченцiв i зцiляв їм безлiч рiзних хворих, у т.ч. ракових.

Даний прийом полягає в тому, щоб, звернувшись до Святого Духа за допомогою, попросити Його сконцентруватися в мене над головою (вiдчуємо Його там), а потiм — "пролитися" крiзь усе моє тiло зверху вниз, як крiзь порожню оболонку, як крiзь прозору пляшку без дна. Це i буде істинним хрещенням Святим Духом (див. [6,14]).

Так приходить зцiлення тiла.

Вiддавшись минаючому крiзь тiло Потоку, тiло починає танцювати, виконувати якiсь iншi плавнi i гармонiчнi рухи... Таке явище є одним з варiантiв лайя-йоги — сукупностi методiв "розчинення" себе в Божественних Потоках i статичних станах Божественної Свiдомостi.

Насправдi — це дуже просто, якщо ми дiйсно вiруємо, любимо Його i готовi віддати себе Йому. А Святий Дух завжди перебуває морем Свiтла в тому числi над нашими тiлами, спостерiгає, любить, учить i... чекає, коли ми звернемо, нарештi, на Нього з любов'ю свою увагу i попросимо допомогти...

Якщо ми добре пiдготували себе всiм попереднiм матерiалом, включаючи вправу "пробудження", — то це вийде вiдразу. Якщо ні — то спробуємо вiдчути себе медитативно... у раю, пiд райським водоспадом, у свiтлi нiжного сонця, в ароматi квiтiв, серед спiву птахiв...; водоспад райської вологи проливається крiзь тiла, вiдмиваючи душi, роблячи нас гiдними раю...

Для того, щоб "пiшов" лайя-танок (танець "розчинення"), вiдомий Святим Духом, треба встати на носочки, а руки пiдняти нагору; одяг повинний бути легкий i вiльний — щоб він не вiдчувався...

Пiсля танцю треба вiдпочити в релаксаціонній позi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]