Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Шавасана"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Шавасана"

Усi заняття з чакрами i меридiанами треба закiнчувати релаксаційною вправою, називаною "шавасана". Вона дозволяє вiдпочити вiд бiоенергетичної роботи, що може викликати дуже велике стомлення, й усунути ще неусунутi бiоенергетичнi дефекти.

"Шавасана" — це розслаблення тiла i розуму в положеннi лежачи на спинi.

Ляжемо на спину. Переконаємося, що лежати зручно. Нiщо не повинно вiдволiкати. Розслаблюємо тiло, починаючи з пальцiв нiг. Уявимо перпендикулярну осi тiла площину — як скляну стiну — i проведемо її крiзь тiло вiд пальцiв нiг до голови; за площиною не залишається нiяких напруг. Губиться усяке вiдчуття тих частин тiла, що залишилися позаду. Вiдчужуємо їх, вимовляючи подумкою: "Це не моє, це не моє!...". Якщо десь на вже пройденій площиною дiлянцi вiдчуття вiдновляється — пройдемо по ньому ще раз. Коли площина пройде голову, можуть виникнути наступнi стани:

Перший стан: свiдомiсть (само-усвiдомлення) зникає. Ми як би провалюємося в глибокий сон, але це не сон. Свiдомiсть повертається звичайно через 18-20 хвилин. Почуваємо себе цiлком вiдпочилими, як пiсля глибокого, довгого сну. Стан — блаженний. Не будемо рiзко вставати, насолодимося їм.

Другий стан: свiдомiсть зберiгається, але настає повний спокiй. Можна переглянути свiй органiзм "внутрiшнiм поглядом". Увiйдемо їм знизу в простiр усерединi тiла. Бачимо свiтлi i темнi дiлянки. Сiрий i чорний кольори — порушення на одному з енергетичних планiв, що вiдповiдають активним чи поки ще схованим стадiям захворювань. Постараємося як би граблями зiбрати все темне в купи i викинути за межi тiла.

При шавасані також можуть виникати мимовiльнi виходи з матерiальної оболонки: раптом вiдчуваємо себе в звичному виглядi, але в неприродному положеннi, наприклад, завислими над пiдлогою, стоячи на головi i т.п. Хвилюватися не треба: досить захотiти повернутися в тiло, вiдчути його — i ми вже почуваємо себе в ньому. Але i заохочувати в собi такi виходи нi в якому разi не можна: це — виходи поки ще в грубу просторову мiрнiсть — так називаний "астральний план". Варто ж навчитися виходити вiдразу у вищi просторовi мiрностi; а прийоми для цього — iншi.

Навчати шавасані дiтей до 12 рокiв заборонено: вiдчувши себе поза тiлом, вони не завжди бажають повертатися до нього.

* * *

Усi приведенi вправи варто практикувати систематично: за одне заняття повного ефекту вiд них одержати неможливо.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]