Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Пранайами

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Пранайами

Бiоенергетичне очищення треба робити як вiдразу в цiлому органiзмi, так i вроздрiб — по сегментах, що вiдповiдають чакрам. Прийомiв очищення — багато, i кожний з них дозволяє позбутися вiд чергової порцiї бруду. А це — усунення хвороб, полiпшення загального самопочуття, наближення до Кiнцевої Мети.

Розучимо кiлька загальних очисних вправ iз серiї пранайам.

Устанемо. Злегка нахилимося вправо так, щоб права рука звисала, не торкаючись тiла. Добре вiдчуємо її вiд плечового суглоба до кистi. Представимо, що в груднiй клiтцi роздувається i спадає при кожнiм подиху камера насоса, до якої повiтря-свiтло подається через руку-шланг. Особлива увага — видиху. Доможемося чiткостi вiдчуттiв. "Шланг" повинний бути дiаметром у всю руку, i нiщо не повинно перешкоджати руху по ньому повiтря-свiтла.

Ту ж вправу проробимо з iншою рукою, потiм з кожною ногою. До кожної ноги "шланг" вiд грудної клiтки йде по вiдповiднiй сторонi тiла.

Пiд обома ногами розмiстимо образи двох судин, наприклад, бочок. Одна з них порожня, iнша — повна бiлого рiдкого свiтла. Торкаємося ногою-шлангом цього свiтла i перекачуємо його через тiло-насос в iншу бочку. З кожним вдихом внутрiшня камера насоса всерединi тулуба i голови розширюється, втягуючи свiтло з повної судини через ногу. З кожним видихом камера спадає, свiтло виливається через iншу ногу в порожню бочку. Свiтло промиває все тiло всерединi.

Коли бочка зi свiтлом спорожниться — наповнимо її знову, а iншу бочку перекинемо у вогонь, щоб весь бруд, що вилився, згорiв. Розвернемо тiло над бочками. Повторюємо вправу.

Потiм робимо все те ж, ставлячи бочки пiд руки.

Домагаємося в такий спосiб повного заповнювання тiла яскравим бiлим свiтлом.

Пiсля пранайам треба вiдпочити в однiй з релаксаційних поз.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]