Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Багатомiрнiсть всесвiту

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Багатомiрнiсть всесвіту

Всесвiт багатомірний. Це — не математичнi мiркування, а пiзнавана людиною безпосередньо реальнiсть. Просторовi мiрностi давним-давно вiдомi релiгiйним практикам. По-грецькому вони називалися еонами, на санскритi — локами, в Агні-йогі був використаний термiн "шари". (Докладно про це див. у книгах [10,12,15,17]).

Вища, споконвiчна просторова мiрнiсть є Обителлю Споконвiчної Всесвiтньої Свiдомостi, Яка, як це було докладно описано в Бхагавадгіті [14], перiодично створює "виявлений" свiт за допомогою ущiльнення до матерiального стану розсiяної у вигляді елементарних часток космiчної енергiї (протопракріті). На створені "острiвцi" щiльної речовини поселяються незначнi частки iншого виду ранiше розсiяної енергiї — протопуруші, яким має бути — шляхом багатьох втiлень в органiчнi тiла — розвити себе до Божественностi i потiм влитися в Споконвiчну Свiдомiсть, збагативши Її собою.

Цей процес розвитку душ починається з первинного формування згусточкiв енергiї на кристалах, потiм слідують втiлення в рослиннi, тваринні, потiм людськi тiла. Задача людини — як заключного етапу розвитку iндивiдуальної душi — полягає в тому, щоб прикласти сили до якнайшвидшого "доведення" себе до Божественностi i Злиття з Творцем.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]