Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Хрест Будди"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Хрест Будди"

Кожне заняття гарно починати з емоцiйного настроювання й очищення енергетики навколишнього простору. Для цього iснує прекрасний прийом, вiдомий за назвою "хрест Будди". Вiн виконується так:

Для цього найкраще сiсти в так називану "позу учня": сiдаємо з прямою спиною на п'яти, носки нiг назад, долонi рук на стегнах. Пошлемо хвилi своєї доброзичливостi, любовi з грудної клiтки вперед у простiр з формулою: ""Нехай всi створіння будуть мирнi! Нехай всi створіння будуть спокiйнi! Нехай всi створіння будуть блаженнi!". Кожний з цих трьох станiв спочатку створюємо в собi (у грудях) i потiм випромiнюємо зовнi вперед. Потiм усе повторюємо праворуч, назад, лiворуч, нагору i вниз. Це — могутнiй прийом гармонiзацiї i себе, i енергетики навколишнього простору, i iстот, що перебувають в ньому.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]