Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Заняття хатха-йогою (чи iншi тренування) можуть бути доповненi вправами по розвитку здатностi до створення сильних образних представлень. Це пiдготує до освоєння вищих форм медитацiї, створить необхiднi передумови до знаходження ясновидiння.

Почати можна з простого: представимо помiдор, яблуко, соковиту грушу, вiдчуємо, як ми розглядаємо їх, нюхаємо, вiдкушуємо, смакуємо смак, проковтуємо з насолодою...

Перенесемося в ранкову тишу озера: на човнi, у заростях вологого очерету... На кожнiм листику висять маленькi, нiжнi крапельки роси... Плескiт риб, посвист качиних крил, починають свої пiснi пташки-очеретовки...

Чи загоряємо в ранковому сонячному свiтлi на пляжi... Тепле нiжне свiтло Сонця пронизує i просочує млiстю все тiло, душу...

Чи збираємо гриби: зрiзуємо i виколупуємо з опалого осiннього листя слизькi чорнi груздi..., любуємося великим мiцним боровиком...

Можна придумати багато таких iгрових варiантiв образних представлень. Вони обов'язково повиннi нести настроювання на тонкiсть, красу, блаженство. Вони повиннi, у тому числi, вчити саттві.

Надалi можна ускладнити тренування в такий спосiб: ми самi вiдчуваємо себе якимсь саттвічним об'єктом — соковитою солодкою грушею, ягiдкою полуницi, нiжною пахучою квiткою, ласкавим сонечком. Цi образи, наповненi власною свiдомiстю, вiдчуттям "я", можна навчитися розмiщати в т.ч. у груднiй клiтцi — у чакрі анахаті...

Коли така здатнiсть буде добре розвита, нам уже не складе труднощів запросити в анахату образ улюбленого Божественного Вчителя, добре знайомого нам по фотографiях... I там Вiн "оживе": почне посмiхатися, говорити... Але це стане можливим, тiльки якщо ми того заслужимо: якщо будемо вести безвадний спосiб життя, якщо змiцнимо себе в саттві, якщо будемо дiйсно iнтенсивно вивчати Навчання Бога i перетворювати себе у вiдповiдностi з ним.

Робота з образними представленнями має ще й iншу назву, що прийшла з тибетського буддизму: "вiзуалiзацiя". Але дуже важливо застерегти вiд некритичного вiдношення до конкретних рекомендацiй з "вiзуалiзацiї", з якими можна зустрiтися в лiтературi й у виступах деяких неосвiчених проповiдникiв буддизму: адже, як ми вже обговорювали, буддiйський рух має дуже багато сект i шкiл, що збилися з істинного Шляху.

Так наприклад, у лiтературi iснують рекомендацiї оточувати своє тiло — з метою "охоронної магiї" — образами "гнiвних божеств", тобто, iнакше кажучи, дияволiв i бiсiв. I цi образи теж з якогось моменту реально "оживають", наповняючись вiдповiдними істотами пекла.

Один у минулому вiдомий петербурзький мiстик-лiкар — "недалекий" розумом i надiлений найгрубішими етичними пороками, хоча i гарний екстрасенс-дiагностик, — став освоювати цi прийоми чорної магiї разом iз групою своїх учнiв. Ефект проявився, зокрема, у тiм, що вiд простої лише розмови з ним люди занедужували. А коли вся ця компанiя заявлялася подивитися на заняття в чиїхось чужих групах — там учнi знепритомніли.

Огрубiння його свiдомостi стало дивовижним, вiн перетворився в диявола в плотi, але продовжував викладати екстрасенсорне цілительство i "зцiляти". Хоча зрозумiло, що такi люди реально зцiляти не можуть, вони можуть лише шкодити, "наводячи псування".

Скiнчилося тим, що його хтось зарiзав у його власнiй ваннi, про що я довiдався з некролога в газетi. Швидше за все, це зробила одна з жертв його "цілительства" чи ж хтось з її друзiв.

Але нам — не треба в пекло! Ми готуємо себе до того, щоб стати не дияволами, а Богом! Тому, усвiдомивши цей сумний приклад духовної деградацiї як чужий трагiчний досвiд, вiдiпхнемося вiд нього — i пiдемо в обителi Чистоти, Свiтла, Нiжностi, Любовi — сонастроюватися з ними, ставати ними.

* * *

Якщо Ви вже володiєте якимись навичками, що можуть виявитися корисними iншим людям — зберiть друзiв i спробуйте навчити їх цьому. Вашi знання, здiбностi i зусилля об'єднаються — i ви всi разом будете рости, готуючи себе до наступних щаблів духовного росту.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]