Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Хатха-йога

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Хатха-йога

Тим, хто мають емоцiйну неврiвноваженiсть, у кого погана здатнiсть до зосередження, концентрацiї, кого мучать неприємнi розумовi домiнанти, — тим буде дуже корисно пройти курс занять хатха-йоги. Розробленi ще в древнiй Iндiї вправи цiєї ступiнi дозволяють навчитися концентрацiї свiдомостi в тих чи iнших частинах тiла, релаксацiї тiла та розуму; вони ж приводять до усунення багатьох бiоенергетичних дефектiв у тiлi i можуть дати зцiлення вiд деяких хронiчних захворювань.

Механiзм дiї в цьому випадку наступний: при тривалому збереженнi практикованих у хатха-йогі поз вiдбувається накопичення i перемiщення енергiй в енергетичних структурах органiзму, що i приводить до розвитку останнiх. Типова наступна динамiка вiдчуттiв при освоєннi деяких нових асан. У першi днi тренування — нiяких особливих вiдчуттiв, лише фiзична адаптацiя тiла. У наступні кiлька днiв з'являються зовсiм новi "таємничi" приємнi вiдчуття "переливання" по тiлу енергiй, що, як струменя рiдини, iнодi навiть з вiдчуттям чутного звуку дзюркоту, "перетiкають" по меридiанах. Практикуючий спостерiгає з iнтересом цi явища. Але зненацька для нього i до його жалю, вони зникають через тиждень-два: на даному етапi асана виконала свою роль. А вiдбувалося наступне. Пiд впливом асан почав функцiонувати якийсь меридiан. Поки вiн ще мав погану провiднiсть, були цiкавi вiдчуття типу приємного дзюркоту. Коли меридiан цiлком розкрився, енергiя в ньому стала просуватися уже вiльно i "дзюркiт" припинився.

На початкових етапах освоєння вправ хатха-йоги обов'язковою умовою є виконання шавасани пiсля комплексу асан чи навiть пiсля окремих асан, виконуваних ізольовано (крiм релаксаційних). Це необхiдно для вирiвнювання виниклих енергетичних напруг при ще поганiй провiдностi меридiанiв. Якщо не дотримувати цю умову, можуть з'являтися невротичнi симптоми (лабiльнiсть настрою, порушення сну i т.iн.) i навiть функцiональнi розлади зору й iнших систем органiзму.

Опис релаксаційних асан приводиться нами нижче. З iншими вправами можна познайомитися по спецiальнiй лiтературi.

Якщо займатися хатха-йогою на тлi "забiйного" харчування — це завжди веде до огрубiння свiдомостi. Суб'єктивно це сприймається як знаходження сили. I виявляється страшною пасткою: iз грубою силою свiдомостi ми програмуємо себе у пекло.

Ту ж функцiю, що й iндiйська хатха-йога, на даному етапi можуть виконати деякi системи китайської динамiчної гiмнастики, де, наприклад, на фоні м'яких, плавних "перекатiв" з ноги на ногу вiдбувається пророблення меридiанiв тiла свiтловими образами (маленьким сонечком i iн.).

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]