Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Зiбранiсть, енергiйнiсть

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне водохрещення. Злиття з Божественним Вогненної "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Початкова стадiя духовної роботи — це ще далеко не саттва. Це — раджас. I найважливiшими якостями, що визначають успiх, тут будуть енергiйнiсть i зiбранiсть, виховання в собi здатностi до зусиль i надзусиль на духовному Шляху.

Цi якостi прекрасно виховують рiзнi динамiчнi види спорту, особливо гарнi тi, котрi зв'язують з живою природою (туризм, альпiнiзм i iн.). Гарнi й заняття по схiдних бойових мистецтвах. Але важливо пiдкреслити, що практичне вивчення останнiх нi в якому разi не повинно приводити до росту агресивностi, жорстокостi, брутальностi. Ще важливо зрозумiти, що самi по собi прийоми бойових мистецтв в принципi не можуть вивести адептiв на високi рiвнi духовностi: останнє досягається лише за рахунок роботи з чакрами й оволодiння мистецтвом медитацiї, що є складовою частиною тренувань у кращих школах такої спрямованостi.

При будь-якому конкретному варiантi навчання на цiй стадiї — будь те карате, пiший туризм i т.п. — i викладачi, й учнi повиннi головну увагу придiляти росту високої моральностi, основу якої складає не ушкодження дарма будь-яким живим iстотам (докладнiше див. [7, 17]).

Кожному доречно також задуматися i прийняти вiрнi рiшення щодо свого служiння по принципах карма-йоги. I, якщо це необхiдно, — то перемiнити вид трудової дiяльностi чи ж почати навчання з метою освоєння нових професiй.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]