Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Початковий контроль своїх емоцiй

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Початковий контроль своїх емоцiй

Вiдхiд вiд грубості зовнiшньої — це всього лише метод. Але головна задача — вiдхiд вiд грубості внутрiшньої, у т.ч. вихiдної з нас. Це забезпечується контролем емоцiй, що є саме станами нас як свідомостей.

Причому кожна емоцiя випромiнюється за межi тiла. I тим далi, чим вона сильніша. При цьому вона робить свiй вплив на оточуючих людей та iншi iстоти.

Радикально задача контролю своїх емоцiй може бути вирiшена тiльки на наступних, бiльш високих етапах роботи. Але якщо не поставити перед собою вже зараз таку мету, не почати привчати себе до самоконтролю — то i надалi успiх важко очiкувати.

Зараз у боротьбi зi спалахами своїх грубих емоцiй i рiзних проявiв егоїзму буде дуже доречна покаяна робота, про яку ми говорили докладно вище.

* * *

Про це ми вже говорили багато в iнших книгах [9,17]. А зараз зверну увагу на те, що поверхневе, не глибоке вiдношення до етичних проблем може приводити iнодi до протилежного — щодо очiкуваного — ефекту.

Наприклад, ми обговорювали те, що прийняття концепцiї Жалю є одним з перших крокiв до освоєння Любовi. Але чи всi ясно розумiють, що жаль — це не занурення в тяжкi емоцiйнi стани "переживання за" когось... Люди, що впадають у такi стани, стають нестерпнi для навколишнiх, i особливо для тих, за кого вони "переживають". Бiоенергетичнi поля з такими характеристиками iнодi здатнi "добити" тих поранених чи хворих, за яких саме так "переживають". У жерв при цьому може виникати — на фоні афекту розпачу — прагнення позбутися вiд того, хто "наїхав" на них таким своїм станом "спiвчуваючого" чудовиська — за будь-яку цiну — на рiвнi самого глибинного iнстинкту самозбереження, уже не контрольованого розумом...

Такий "жаль", подiбно біоенерговампірізму [16], як мiнiмум, знищує любов мiж людьми, руйнує родини...

Нi, жаль — це зовсiм не "важкi" емоцiї, а загальний чистий i свiтлий настрой дбайливого вiдношення до усiх, по можливостi, форм прояву життя, неприйняття будь-яких актiв даремного заподiяння шкоди кому-небудь, готовнiсть допомагати усiм в усьому добром.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]