Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Бог i ми

Ступенi духовного шляху

Людина, що встала на релiгiйний Шлях, може пройти по ньому наступнi сiм ступiней:

1. Знаходження правильного розумiння своєї вищої Мети i способiв її досягнення.

2. Початкове приведення себе у вiдповiднiсть iз задумом Бога в етичному вiдношеннi через рятування вiд етичних недосконалостей i розвиток необхiдних якостей. Головним з останнiх є Любов.

3. Стоншення себе — як свiдомостi — з метою проникнення у вищi шари багатомiрного простору (еони, локі), щонайнайтоншим з яких є Обитель Всесвiтньої Споконвiчної Свiдомостi — Бога-Отця, Творця.

4. Кiлькiсний розвиток витонченої свiдомостi.

5. Освоєння прийомiв Злиття З Богом.

6. Закрiплення себе в Злиттi З Творцем.

7. Знаходження Божественних здiбностей.

Для бiльшостi читачiв, введених в оману атеїстичною i сектантською пропагандою, така постановка проблеми може показатися несподiваною i неправдоподiбною. Але адже саме цьому людей протягом всiєї iсторiї людства учить Бог — через пророкiв i Сам особисто, являючись людям у людських тiлах Месiй, Аватарів, Христів [7,18].

Сенс життя кожного з нас складається в розвитку себе як енергiї свiдомостi — спочатку всерединi наших тимчасових умiстищ-тiл, а потiм i за їх межами — у тому числi в безкрайньому, багатомiрному всесвiтi.

Він вiдбувається по двох основних напрямках: якiсному i кiлькiсному. Перше включає три компоненти: iнтелектуальний, етичний, а також стоншення. А кiлькiсний напрямок має на увазi прямий рiст величини "згустку" енергiї iндивiдуальної свiдомостi, що потiм — через спецiальнi медитативнi прийоми — вливається в Океан Всесвiтньої Свiдомостi Творця, називаного на рiзних мовах по-рiзному: Бог-Отець, Iєгова, Аллах, Дао, Ішвара, Споконвiчна Свiдомiсть, Адібудда, Сварог i т.ін.

Про те, як про все це говорить людям Бог, можна прочитати в книзi [14]; у нiй же данi необхiднi коментарi. У даному ж навчальному посiбнику обмежимося лише коротким викладом теорiї, а потiм перейдемо до опису практичних прийомiв, що сприяють досягненню поставленої Мети.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]