Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Етична самокорекцiя

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Етична самокорекцiя

Вiруючi, що перебувають на попереднiй стадiї освоєння релiгiйностi, покладаються на "рятiвничiсть" вiри в концепцiю обраної ними органiзацiї й обрядiв. Цi люди ще не здатнi розумiти слова Бога, навiть записанi у священних книгах. Думки i накази земних "пастирiв" для них ближче i дорожче.

Приклад — хоч Бог i велiв людям не вбивати, але якими тiльки моторошними звiрствами не "прославилися" "християни" за всю iсторiю земного християнства! Скiльки воїн i убивств, знущань, катувань зроблено ними! Що ж стосується вiдмовлення вiд убивства тварин — так i взагалi навряд хоч 0,001 % "християн" виконали Волю Бога в цьому. Де ж ти, християнська любов?! Не бачити тебе серед "християн"! Тому що тi "християни" — не істинні!

* * *

Початкова ж стадiя духовного просування має на увазi застосування реальних власних зусиль у перетвореннi себе.

І перше, що тут повинен зробити адепт, — це прийняти концепцiю Любовi. Прийняти — не як красиву фразу, визнавши її красивiсть, а як неухильний закон до дiї. I нiякi практичнi методи — будь то вправи хатха-йоги, робота з чакрами, "моржування" i т.п. — не наблизять нас до Бога, а часом i поведуть в iншу сторону, якщо ми не будемо реально слідувати заповiдям Бога про Любов.

Узяти хоча б харчування. Якщо ми будемо забруднюватися грубими енергiями трупiв — це не дозволить стоншувати свiдомiсть для наближення до Обителi Творця, навпаки, буде тягти до пекла i створювати дурну карму на наступне втiлення.

Тему правильного харчування на духовному Шляху ми найбiльш докладно розбирали на сторiнках книг [9,11,16]. Зараз лише коротко вiдзначу, що кожнiй людинi необхiдно, як правило, надходження в органiзм iз їжею достатньої кiлькостi повноцiнних по амiнокислотному складi бiлкiв. Такими бiлками багатi яйця i молочнi продукти. Багато бiлкiв також у грибах, горiхах, сої i деяких iнших видах їжi. Тому нiякої необхiдностi в убивствi тварин з медичних розумiнь немає. I взагалi, людина бiологiчно не є хижаком, її органiзм не пристосований анатомiчно i біохімічно до харчування тiлами тварин — тому вона вiд цього i страждає [2,19].

Але розумiння про здоров'я i карму — це не головне. Головне те, що Бог є Любов. I тiльки як Любов вiн пiдпускає нас до Себе.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]