Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Практика Прямого Шляху

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Практика Прямого Шляху

Доктрина Прямого Шляху не придумана людьми. Ні. Вона є пропозицією Бога. Вона була докладно викладена Крішною, повторена Iсусом Христом, потiм Бабаджі i Сатья Саі. Про те ж, з використанням того ж самого термiна, ми читаємо й у Коранi, i в книгах буддистiв [14].

Цю доктрину, пiдсумовуючи, можна коротко сформулювати у виглядi всього трьох пунктiв:

1. Є Бог — Єдина Всесвiтня Свiдомiсть Творця, що живе у вищому еоні багатомiрного всесвiту.

2. Вiн є Любов.

3. Ми повиннi стати Ним через перетворення себе теж лише в Любов, у "всесвiтнє духовне серце". I все своє земне життя має сенс витратити лише на те, щоб зрозумiти i зробити це.

Тепер розглянемо бiльш докладно конкретнi методи просування по цьому Шляху.

Їх можна розбити на кiлька груп по ступенi складностi: попереднi, початковi, основнi i вищi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]