Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Формула Бабаджі"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Формула Бабаджі"

Ми вже розглядали весь духовний Шлях людини в термiнах схеми Патанджалі [11]. Щоб не повторюватися, поговоримо про те ж саме через аналiз формули духовного розвитку, запропонованої Аватаром Бабаджі [14,16,18,37]. Ця формула така: "Iстина — Простота — Любов — Карма-йога (Служiння) — Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога".

* * *

Пришестя на Землю в плотi Посланця Бога-Отця Iсуса Христа неодноразово передвiщалося єврейськими пророками. Але прийшов Iсус — i лише частина євреїв визнала Його за Христа; саме вони стали першими учнями i розповсюджувачами нового для того регiону Землi Навчання Бога. Але офiцiйна синагога так i не визнала Iсус Посланцем Бога-Отця i... от уже майже двi тисячi рокiв з тих пiр чекає Христа iншого (див., наприклад, [29]).

Подiбне явище ми спостерiгаємо i тепер у всiх масових органiзацiях, що iменують себе християнськими: тут теж не зауважують Бога, що з'являється перед людьми в людському тiлi на Землi.

Сам Iсус Христос пророкував: "Коли ви побачите Того, Хто не породжений жiнкою, — упадiть ниць i вшануйте Його: Вiн — ваш Отець" (Євангелiє вiд Хоми, 16; див. [6,14]). Але прийшов на Землю в 1970 роцi саме так Аватар Бабаджі [14,16,18,37] — i Його "християни" не визнали.

(А нинi дiє на Землi ще один Аватар — Сатья Саі [8,14], знову проповiдує те ж саме Єдине i Вiчне Навчання Бога-Отця — i знову Його не визнають iєрархи нi однiєї з масових церков!).

Бог став Конкурентом для багатьох релiгiйних органiзацiй: адже Вiн може "переманити до Себе" їх "паству". Хто ж тодi буде утримувати всiх тих, хто годуються вiд церков? Тому, наприклад, дехто лякає своїх парафiян: "Усе, що зi Сходу, — те вiд диявола", "Будете не з нами — у пекло потрапите"...

Але Iсус Христос утiлювався на "Близькому Сході" — в Iудеї. I Крішна, i Бабаджі, i Сатья Саі — теж зi Сходу. Отже, Бог — "зi Сходу"?

Чи не час одуматися?

* * *

Бабаджі — це один iз представникiв Бога-Отця, Його Частина. Вiн перiодично втiлюється на Землi заради допомоги людям у якостi Аватара. Одне з Його втiлень було в кiнцi 19 столiття, воно описано Йоганандой [25]. Iнше вiдбулося з 1970 по 1984 роки знову в пiвнiчнiй Iндiї, де Вiн з'явився людям, матерiалiзувавши Собi вiдразу доросле тiло i проживши в ньому 14 років.

Бабаджі i зараз, разом з Iсусом Христом, Сатья Саі, Крішною i iншими Божественними Вчителями, що є особистiсними Проявами Бога-Отця, допомагає гiдним учням Бога — але тепер з невтiленого стану.

Вiд свого останнього земного Втiлення Бабаджі залишив людям короткий i яскравий варiант Навчання Бога, "ядром" якого є саме приведений вище лаконiчний i вичерпний перелiк усього, що ми, люди, повиннi зробити. Головне тепер для нас — правильно зрозумiти, що стоїть за цими словами, а потiм усе виконати.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]