Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Карма-йога (служіння)

 

Термiн “карма-йога” означає “Шлях до Злиття з Богом через дiї служiння”.

Що таке “служiння Богу”?

Некомпетентний читач зараз може почати згадувати: “Є слово “Богослужiння”... А що це таке? Молитви... А що таке молитви? “Подай, Господи! Подай, Господи!”...

Так, для бiльшостi вiруючих, які вважають себе християнами, молитва є жебрацтвом перед Богом. I в цьому вони, як не парадоксально, бачать свiй обов'язок, своє “служiння” Богові...

Але Богу не потрiбно наше жебрацтво. Вiн це не слухає. Iнакше в Нього “вуха зав'януть” вiд усiєї цієї вигаданої людьми нiсенiтницi, вiд звертань до Нього, як до слуги, що, нiбито, зобов'язаний подавати те та се.

Йому потрiбнi нашi зусилля по самовдосконаленню i по допомозi в цьому iншим людям. Йому потрiбна наша активна участь — кожного! — у Його Еволюцiї. А не пасивне ниття в чеканнi “милостi” з небес.

Допомога iншим людям на цьому Шляху — це i є служiння Богу! Про це Вiн Сам прямо заявляв i через Ісуса Христа, і через Бабаджі, i через Сатья Саї; цiй же темi присвятив багато прекрасних слiв апостол Павло [10,18].

Але таку допомогу не треба розглядати вузько; як лише проповiдування i ведення релiгiйних занять, написання вiдповiдної лiтератури і т.д. Ні: адже людям, щоб плiдно жити на Землi, еволюцiонуючи, потрібні ще i житло, i їжа, i одяг, i паливо, i транспорт, i безпека, i медична допомога, i навчання грамотi i наукам, i багато чого iншого. Тому карма-йога — це є допомога людям в усьому доброму.

Найважливiшою ознакою карма-йоги також є правильний мотив до дiї: тобто дiї повиннi вiдбуватися не заради користi чи нагороди, хоча б у вигляді зарплати. Дiї повиннi вiдбуватися заради допомоги iншим, як акти дарування. Це, однак, не означає безкоштовної праці. Але справа вже тих, кому допомагаємо, i Бога — подбати в такому випадку про матерiальне благополуччя того, хто дарує.

Iншими словами, “взаєморозрахунки” гiдних людей, що допомагають одне одному, — це обмiн дарунками. Усі ж необхiднi подробицi “теорiї дарункiв” (чи “теорiї дарування”) викладенi Богом у главi 17 Бхагавадгіти [10,18].

Головне тут те, що саттвічними, тобто істинними, чистими дарунками Бог визнає тiльки тi, котрi даруються гiдній людині у вiдповiдний час i у вiдповiдному мiсцi.

Таким чином, повне коротке визначення “карма-йоги” — “некорислива допомога всiм гiдним у всьому доброму”.

Дуже важливо пiдкреслити, що людина правильно розвивається не через паразитизм i жебрацтво, не через нескiнченне твердження молитов i рухів тілом у релiгiйних обрядах — а через творчу працю, через дієву любов до iнших iстот, що еволюцiонують, що виявляється, в тому числі, в активних справах заради їхнього блага.

Сатья Саї наочним прикладом пояснює iдею карма-йоги. Вiн говорить: адже якщо ви — члени однiєї родини, то ж не просите в глави родини плату за кожну виконану по дому роботу: працюють за грошi стороннi, але не свої. Так i ви, якщо відчуваєте Бога своїм Отцем, то не повиннi затiвати з Ним торгових розрахункiв, повиннi, навпаки, дiяти в iнтересах Його Справи, заради Нього, заради Еволюцiї, а не заради себе особисто [10].

Саме на тлі такої дiяльностi Бог допомагає нам розвивати себе й iнтелектуально, i в любовi, i в силі.

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]