Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Самадхі

 

Цей ступiнь мiстить у собi вищий рiвень духовних досягнень — вiд перших Самадхі до Злиття з Первинною Свiдомiстю і Абсолютом.

Пiдготовлена роботою на попередньому ступенi свiдомiсть адепта стає здатною доторкнутися до Божественної Свiдомості у вищих еонах. Такi першi дотики дарують яскраву новизну блаженства, що i позначається термiном Самадхі [10,18].

На вiдмiну вiд Самадхі, Нiрвана — це достатньо стiйке Злиття саме зi Свiдомiстю Бога — зі втратою вiдчуття локалiзованого “я”. Термiн “Нiрвана” означає “згорання”, тобто знищення своєї індивідуальності — за допомогою Злиття з Богом в аспектах Святого Духу або Творця. Так насправді й відбувається.

У Бхагавадгіті Крішна говорить i про Самадхі, i про два принциповi ступенi Нiрвани: Нiрвана в Брахманi (Святому Духові) i Нiрвану в Ішварі (Творцеві).

Але в Iндiї термiн “Нiрвана” свого часу стали широко використовувати буддисти, i потiм вiн виявився “витісненим” індуїстами з Iндiї — разом з буддизмом. Замiсть нього індуїстські школи почали розширювати значення термiну “Самадхі”, додаючи до нього рiзнi слова-додатки. Цi комплекснi слова почали застосовуватися в рiзних значеннях — рiзними школами, термiн вiд цього “розплився”, втратив визначенiсть. Тому має сенс повернутися до цiлком чiткої термiнологiї, введеної в духовну культуру Богом в особi Крішни.

Отже, щоб перейти вiд Самадхі (Дотику) до Нiрвани (Злиття), потрібно мати досить велику i сильну iндивiдуальну свiдомiсть, розвинену попереднiми тренуваннями. До того ж, вона має бути стiйкою у Божественнiй витонченостi.

Якщо цих умов дотримано, то залишається лише знайти вхiд у потрiбний еон, увiйти в нього i розчинитися в його Свiдомостi методом “тотальної реципрокальності”, якому також потрібно попередньо навчитися.

Проте це завдання вміщує в себе не лише медитативнi навички, але й етичну пiдготовку: всіляке знищення свого нижчого “я”, стремління до заміни його “я” колективним, а потiм i всезагальним “Я”, тобто Параматманом.

Лише так людина може стати причетною до безмежної Божественної Сили.

“У Нас... — резервуар невичерпної психiчної енергiї!” [2], — говорить Бог.

Але “якщо викласти умови i призначення йоги, то кількість бажаючих долучитися буде зовсiм не такою великою. Жахливим буде для них явище вiдмови вiд самості...” [2].

Вищi еони Абсолюту освоюються практикуючим послiдовно. Щоб почати освоєння чергового еону, доводиться довго, iнодi роками, накопичувати силу свiдомостi — щоб виявитися здатними проникнути в нього й утриматися в ньому. Це не стосується лише тих людей, котрі пiдiйшли до цих рубежiв ще в минулому втiленнi i зберегли ще з тих пiр необхiдну особисту силу свiдомостi й витонченiсть.

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]