Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Дхіана

 

Дхіана — це ступiнь медитативних тренувань, що приводять до Самадхі.

Медитацiя — це робота свiдомостi, спрямована на її розвиток по шляху до Досконалостi та Злиття з Творцем. Медитацiя практикується на трьох ступенях розглянутої схеми.

На ступенi дхарана адепт, у тім числi, вчиться розливати свiдомiсть у найтоншому i найпрекраснішому із свiту матерiї. За допомогою такого співналаштування він зміцнюється в гуні саттва.

А за допомогою роботи з Божественним Йідамом вiн може вiдразу ж доторкнутися Вогненного прояву Божественної Свiдомостi, пiзнавши Самадхі.

На ступенi дхіяни ведеться робота, спрямована на зростання, збiльшення свiдомостi, на знаходження сили у витонченості.

А на наступному ступенi зусилля будуть зосередженi на взаємодiї iндивiдуальної свiдомостi зi Свiдомiстю Вселенського Бога i Злиттi з Ним у Його Безмежності.

У рамках дхіяни найефективніша медитативна робота на мiсцях сили — енергетично значущих для людини дiлянках поверхнi Землi. Серед великої кількості таких мiсць повиннi бути обранi тi, котрi сприяють розширенню свiдомостi в найтонших еонах. Правильно пiдiбрана послiдовнiсть таких мiсць забезпечує легкiсть i простоту розв’язання найскладніших завдань правильної “кристалiзацiї” — кiлькiсного зростання свiдомостi.

З цiєю ж метою можна використовувати спортивнi навантаження на тлі спецiальних медитативних прийомiв, “моржування”, “медитативний бiг”.

Структурою органiзму, вiдповiдальною за медитацiю, є нижнiй “мiхур сприйняття” (термiн Хуана Матуса; див. [10]), головною суттю якого є чакра анахата, що енергетично живиться нижнiм дань-тяном (комплексом трьох нижнiх чакр).

Iз самого початку медитативних тренувань i до повної Перемоги в Злиттi з Первинною Свiдомiстю треба постiйно пам'ятати про те, що головне достоїнство людини полягає в її розвиненому духовному серцi. Саме ним людина першопочатково зливається з Богом і саме тому його потрібно всiляко зберiгати в чистотi й розвивати. Все сказане вище дозволяє прийняти цi слова не як красиву метафору, а як цiлком конкретне знання, як практичне керiвництво до дії.

Розглянутi ступені духовного сходження призначаються безпосередньо для того, щоб навчитися спочатку помiщати свiдомiсть повністю в очищену анахату, потiм забезпечувати зростання анахати всерединi тiла, а згодом i за його межами — у масштабах “кокона”, потім — Землi, а потiм i за її межами у вищих еонах.

Так ми ростимо себе як Любов.

Бог є Любов, тому злитися з Ним можна, лише ставши також Великою Любов'ю, Великою Душею ((Махатмою), що складається з Любові!

Й iншого варiанту розвитку себе до Божественностi, крiм розглянутих нами зараз принципових ступенів, — немає.

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]