Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Праця в матеріальному світі

 

Для будь-якої людини, навiть якщо вона ще не доросла до усвідомлення релiгiйних iстин, iстотнi два принципи у ставленні до своєї роботи. Це — поряднiсть плюс прагнення якомога бiльшому навчитися. Другий принцип має на увазi не тiльки прагнення до навчання, але й досить часту змiну напрямкiв докладання своєї працi, змiну робочих мiсць. На кожне нове мiсце ми в такому випадку приходимо, уже збагаченi досвiдом роботи на всiх попереднiх. Це значно збагачує життєвий досвiд, розвиває iнтелектуально, створює об'єктивну передумову для шанобливого ставлення з боку iнших людей.

Для релiгiйної ж людини ставлення до працi припускає ще серйозніший пiдхiд. А саме, треба ставитися до своєї соцiальної активностi, як до служiння Боговi.

Це називається карма-йогою. Карма-йога — це шлях удосконалювання себе, допомагаючи Богові в Його Еволюцiї. Конкретно це виражається, насамперед, у рiзноманiтнiй допомозi iншим людям — в тiм, що їм дiйсно корисне, включаючи духовну допомогу.

При цьому треба намагатися служити саме своїми вищими здібностями. А також прагнути до оволодiння усе вищими навичками для свого служiння [10,18].

Особиста матерiальна зацiкавленiсть у такому ставленні до справи вiдходить на далеке мiсце. Адже таке служiння є вираженим проявом своєї любовi до Бога й людей. Чи можна продавати свою любов за грошi?

Крішна про це говорив так: “Дивiться на справу, а не на вигоду вiд неї... Нещаснi тi, якi дiють заради нагороди за свою дiяльнiсть.” [10,18] (Бхагавадгіта, глава 2:47,49).

Карма-йога, однак, зовсiм не є принципом безкорисливої роботи. Але карма-йог харчується “залишками вiд своїх жертвопринесень”, як це образно пояснював Крішна [10,18] (Бхагавадгіта, глава 3:13).

Втiм, i тi, кому надається допомога, не повиннi забувати, що їхньому помiчниковi теж треба за щось купувати їжу, чимось платити за транспорт, житло та iнше. Згадаймо слова Ісуса Христа на цей рахунок: “Трудящий гiдний їжi” (Мф 10:10), “Трудящий гiдний нагороди за свою працю” (Лк 10:7). І дуже важливі слова Крішни iз Бхагавадгіти: “Злодiй — той, хто на отриманi дарунки не вiдповiдає дарунками” [10] (Бхагавадгіта, глава 3:12).

Шляхом постiйного iнтенсивного духовного пошуку i не iнакше, як служiння за принципами карма-йоги, людина розвиває в собi й Любов, i Мудрiсть, i Силу.

Ми вже багато говорили про Любов, поговоримо зараз про Мудрiсть — якість, без якої неможливо стати досконалими, неможливо прийти до Злиття з Богом.

Мудрiсть — це знання всього найголовнішого: який Вiн — Бог, що таке людина, який її сенс життя, що таке Еволюцiя Всесвiтньої Свiдомостi. Це також — знання рiзноманiття душ, умiння розрiзняти людей за їхнiми якостями, здібностями, психогенетичними вiковими можливостями. Це також — знання Прямого Шляху до Досконалостi й рiзноманiтних варiантiв вiдхилення вiд нього. Це — знання того, як можна допомогти в Еволюцiї кожнiй людинi, визначивши для неї доступну їй форму духовної допомоги.

Мудрiсть набувається шляхом теоретичних дослiджень і практичного досвiду. Перше полягає у вивченнi iнструкцiй, якi Бог неодноразово посилає втiленим людям, а також у пiзнаннi досвiду людських шукань i блукань на Шляху до Нього. Практичні ж знання людина одержує через вивчення себе й Бога на духовному Шляху, а також у процесi духовного служiння, у духовнiй творчостi.

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]