Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Медицина, здоров'я й доля

 

Стосовно медицини з боку рiзних людей iнодi спостерiгаються два протилежних крайнiх пiдходи.

Однi повнiстю покладаються на неї, живуть “на таблетках”, у стані нездужання викликають лiкаря й вимагають “лiкарняний”. Вони самi не бажають докладати бодай найменших зусиль, аби вести здоровий спосiб життя, щоб зцiлити себе. Хоча бiльшiсть хвороб легко зникає геть — варто лише змiнити спосіб харчування, припинити куріння й пиятику, почати налагоджування своєї емоцiйної сфери.

Інша крайнiсть, властива звичайно неофiтам (новачкам у вiрi), — спроба повної вiдмови вiд послуг медицини й, звичайно, надiя на рiзнi “панацеї” типу голодувань, ходiння босонiж, захоплення тiєю або iншою монодієтою. Такі “новацiї” — не поганi для початку, хоча й не достатнi для досягнення серйозних духовних результатiв.

Але iншi “неофітські” захоплення можуть виявитися катастрофiчними. Приклад — пиття сечі у великій кількості, що призводить до отруєння головного мозку, розумової деградацiї й психiчних захворювань [9].

Або було захоплення щоденними клiзмами, що порушують нормальну трофiку органiзму: адже саме в товстому кишечнику вiдбувається всмоктування деяких вiтамiнiв й iнших корисних елементiв їжi.

До цієї ж групи “дитячих хвороб лiвизни” можна віднести оголошувані “ворогами людини номер один” то сіль, то цукор, то хлiб, то навiть кисень...

... Нашi хвороби можна подiлити на три групи.

Першi — виникають природно внаслiдок фiзичного зношування тiла (приклад — поступове вікове руйнування зубiв), також через природну недосвiдченiсть у процесі оволодiння чимось новим, вiд перевтоми й т.ін.

Друга група хвороб — викликається нашими пороками, наприклад, пристрастю до отрут (алкоголь, тютюн й iн.), ненажерливе “забiйне” харчування, життя в гнiвi осуду, роздратуванні, ненавистi — замiсть Любовi й Спокою.

Третя група — хвороби внаслiдок елементарного гiгiєнiчного або релiгiйного неуцтва. Приклад — вiдсутнiсть правильної релiгiйної спрямованостi, коли в центрi уваги “вiруючих” виявляються бiси, чаклуни й “вампiри” — а тільки не Бог. Люди думають про них — i через це залучають їх до себе, настроюються з ними — а не з Богом. І це веде до масових захворювань шизофренiєю серед членiв таких сект.

Хворобами другої й третьої груп Бог показує нам, що ми — не правi, прагне пiдштовхнути нас до пошуку вiрних рішень.

Так, однiєю з наших трагiчних помилок може стати вiдсутнiсть пам'ятання про прийдешню смерть цього мого тiла. Адже смерть може прийти й досить незабаром, нiхто не знає точно — коли. І вона кладе кiнець усiм моїм мрiям про те, що от, коли-небудь потiм..., коли вийду на пенсiю...

Після розлуки з тілом досягнути принципових змін себе й свого становища в багатовимiрному просторi — уже не можна, доведеться чекати наступного втiлення з уготованою цим земним життям долею. Бог таким людям — тим, яким належить робити духовнi зусилля, але вони їх не роблять, — дає, наприклад, рак, що актуалізує для людини його смерть.

Конкретними механiзмами, що викликають нашi хвороби, можуть бути й генетичнi фактори, i ушкодження плоду, i травми, отруєння, “забiйне” i незбалансоване харчування, впливи мiкробiв, вiрусiв, паразитичних грибкiв, iнформацiйнi перевантаження й перевтоми, неправильнi життєвi установки, енергетичнi забруднення чакр i меридiанiв, а також підселення в тiла духів рiзного рiвня розвитку — як глибоко порочних людей, так i тварин i навiть рослин. Все це призводить до дуже рiзних хвороб: i психiчних, й онкологiчних, або просто запалень i болей “незрозумілого походження”.

Всi цi хвороби виникають у наших тiлах або душах у результатi поєднання двох воль: волi самої людини й волi Бога. Всi вони — реалiзацiя наших доль.

Доля кожного з нас складається наче з двох лiнiй, що переплiтаються: “уродженої” i тої, що набувається в цьому земному життi.

Наприклад, якщо дитина народжується з тими або iншими дефектами тiла чи одержує їх у ранньому вiцi, — це її “уроджена” доля, тобто обтяження життя внаслiдок дуже серйозних помилок у минулому втiленнi.

У мiру пiдростання дитини в неї з'являється здатнiсть приймати етично важливі рiшення. На їхнiй основi формується нова лiнiя долi вже в даному земному життi. І вона починає поступово превалювати, а потiм i домiнувати над “уродженою” лiнiєю.

Несприятлива доля, таким чином, може бути повнiстю змiнена, якщо ми стаємо на вiрний шлях свого розвитку.

І навпаки, гарна доля може бути “затоптана в бруд” нашими власними етичними помилками.

Адже доля — це не якийсь механiчний закон, обумовлений, наприклад, “зiрками” й “планетами”, як стверджують астрологи. Доля — це безпосереднє ведення нас по життю Богом — Вищою Свiдомiстю, що володiє Всюдисущністю, Всевiданням, абсолютними Любов'ю, Мудрiстю й Силою. Вiн веде кожного з нас до Себе, у Себе. Якщо ми йдемо правильно — Вiн заохочує нас блаженством, якщо вiдвертаємо вiд Прямого Шляху до Нього — Вiн указує нам на це, роблячи нам боляче тим або iншим способом. Усе — дуже просто.

І не треба ремствувати на “поганi умови життя”. Адже Шлях до Нього — це зовсiм не ходьба пiшки або поїздки в транспортi. Але перетворення себе як свiдомостi. Це — саме внутрiшня робота над собою.

Шлях до Себе Бог визначив через Аватара Бабаджі у виглядi формули: “Істина — Простота — Любов — Карма-йога — Знищення нижчого “я” заради злиття з “Я” Вищим”. Тут коротко викладене все Учення Бога. Всi iншi знання й настанови — лише роз'яснення до цiєї формули.

Бог хоче вiд нас, у тому числi, Мудростi: без неї важко йти цим шляхом. Одним з урокiв тут є вивчення будови й функцiонування власного тiла, турбота про нього. Навчившись цьому, ми потiм можемо пiклуватися й про iнших людей, збагачуючи їх своїм досвiдом.

... Доводилося чути думки, що, наприклад, сифiлiс треба лiкувати такими-то комплексами асан хатха-йоги, або, що взагалi будь-яку хворобу треба зцiляти тiльки молитвою, або, що й взагалi лiкуватися не треба, само пройде, нехай органiзм змiцнює свою опiрнiсть, а вiд будь-яких лiкiв, мовляв, — тiльки шкода.

Але сифiлiс вiд асан не зникає, лише переходить, поки хворий робить асани, у наступну стадiю свого розвитку. І скалку нiкому не прийде на розум видаляти молитвою: її видаляють нiгтями, голкою, пiнцетом. І життя в тiлi нам дано зовсiм не для того, щоб хворіти, витрачаючи на це енергiю й дорогоцiнний час. Воно дано — щоб активно розвивати в собi Божественнi якостi — Любов, Мудрiсть i Силу.

Мiй пiдхiд полягає в тому, що вiд будь-якої хвороби треба лiкуватися термiново, не даючи їй розвинутися, i комплексно, всiма наявними методами.

Навiть якщо в руку застромилася скалка, так, буде доречно задуматися: чи ту справу я робив, яку насправдi потрiбно, або чи не загублено було мною в той момент стан Любовi й Спокою? Але занадто довго думати про це зi скалкою в руцi сенсу не має. Скалку треба швидше видалити й навiть, можливо, змазати ранку йодом.

Так само — коли грип, ангiна, нежить. Вони можуть вказувати на якiсь помилки. Наприклад, та ж втрата Спокою або спiлкування не з тими людьми. Але, зробивши правильнi висновки, цiлком доречно почати обробляти уражену слизову оболонку маззю або настойкою календули, противiрусною оксоліновою маззю, зробити опромiнення “кварцовою” лампою, пити напари шипшини, кропиви, хвої. Допоможе й прочищення вiдповiдних чакр i меридiанiв, очищення “кокона”.

Так само — i у випадку складніших захворювань, що вимагають втручання фахiвцiв-лiкарiв. Навiть коли рак — немає смислу вiдмовлятися вiд запропонованої лiкарями операцiї. Треба зробити лише головний акцент, безсумнiвно, на з'ясуваннi його кармічної причини й виправленнi своїх помилок.

До речі, сучасний Месiя Сатья Саї, який володiє необмеженою здатнiстю до дивотворення, бо особисто зцiлив безлiч хворих — очно й заочно, найнеймовiрнішими, з погляду матерiалiстiв, способами — все ж пiклується про створення звичайних лiкарень, навiть на територiї власного ашраму.

Адже й медичнi працiвники, i пацiєнти мусять розвивати себе, удосконалюючись на Шляху до Бога, — взаємодiючи один з одним. А чудесне зцiлення треба заслужити власними зусиллями, iнакше воно не пiде на користь.

... Кожен гарний господар або господиня мусять мати у своєму домі — не тiльки для себе, але й для гостей — набiр найелементарніших медикаментiв: бинти, вату, йод, календулу, фталазол, анальгiн, оксолінову мазь, меновазін, індовазін, шавлiю й iн.

А дещо iз цього треба брати з собою й під час виїздів на природу, особливо групою.

Наприклад, фталазол допоможе при запаленнях кишечника, шавлiя — при запаленнях у стравоходi або шлунку. Меновазіном можна не тiльки натирати хворi м'язи, але, розвiвши його приблизно в 50 разiв, — закапувати в ніс, коли нежить, в очі, якщо кон'юктивіт, а розведений в 10 разiв — вiн добре допоможе як полоскання від ангiни. Змазування індовазіном i щiльне бинтування суглобiв ніг, які опухають, дозволить iти пiсля утворення забитих або натертих місць. Прекрасні загоювальні властивості має прополіс.

Добре б кожному стати фахiвцем у “побутовiй” медицині: це й собi полегшить життя, i дозволить допомагати в труднощах iншим. Це — теж уроки Мудростi.

... Харчування “забiйною” їжею, що зараз досить добре дослiджено статистично, як i куріння й алкоголiзм, рiзко пiдвищує ризик захворювання на рак. Люди, які харчуються “беззабійно”, на рак не хворіють.

Навпаки, навiть однiєї лише вiдмови вiд “забiйного” харчування звичайно буває досить, щоб рiзко полiпшити стан здоров'я: зникають шлунково-кишковi захворювання, гiпертонiя, рiзнi прояви подагри й т.ін.

У Росiї до 1917 року накопичувався успiшний досвiд лiкування “беззабiйним” харчуванням вiд рiзних хвороб i пристрастi до алкоголю й тютюну. Ширився також етичний рух за моральнiсть у харчуваннi [5,20,28,39-40,52,55,57,59], одним з iнiцiаторiв якого був росiйський письменник Лев Миколайович Толстой, православною церквою проклятий за “вiльнодумство”.

 

* * *

Люди, які стали на істинний релiгiйний Шлях, швидко позбуваються безлiчi хвороб, навiть раку. У мене в рiзнi роки навчалися десятки хворих на рак, були серед них навiть уже “неоперабельнi”, тобто вiд яких вiдмовилася медицина як вiд безнадiйних. Усi вони одужали, прийнявши правильну духовну орiєнтацiю й почавши робити (кожний — у мiру своїх сил) реальнi зусилля з метою вдосконалення себе.

Вiдзначу, що, природно, не всяка релiгiйнiсть рятує вiд хвороб. Ілюстрацiєю до того є зовсiм не менше число хворих серед членiв сучасних масових сект.

А тi секти, де культивується мiстичний страх замiсть любовi, стають вогнищами й розсадниками психiчних захворювань.

Існують також секти, де масово застосовують психоделіки, алкоголь, а це несумiсно як з духовним Шляхом, так i з просто здоров'ям.

Ще одне з “модних” нинi захоплень — це пити сечу — багато й довго — що веде до отруєння, насамперед, головного мозку й ще більшого зниження розумових здатностей.

Треба дуже добре зрозумiти, що всi нашi хвороби — це результат наших етичних помилок або дурощів. За всiм нашим болем треба побачити керiвну Руку Любовi Бога, Який — за її допомогою — бажає нам на щось указати, що ми повиннi змiнити в собі.

Хвороби можуть бути, наприклад, наслiдком куріння, алкоголiзму, харчування трупами тварин, але чи не попереджав нас Бог про це? І якщо на це благословляють лiдери вашої секти — то чи не час вiдвернутися вiд них i звернутися до водiйства Бога?

Хвороби бувають i вiд лiнi людської: вiд лежачого-сидячого способу життя, наприклад. Також — вiд iгнорування необхiдностi загартовування органiзму. Або тому, що ми забули про те, що з кожним днем наближається смерть тiла й необхiдно у зв'язку з цим робити духовнi зусилля — аби встигнути. Приклад, що ми вже обговорювали, — рак, що дається нам для того, щоб попередити про наближення смертi, аби зробити її наближення вiдчутнішим, бiльш явним. І якщо натяк цей людина приймає й пробуджується — рак iде геть.

Хвороби бувають й у цiлителiв, вони з пацієнтів їх “знiмають на себе”: якщо поспiшають зцiлити тiло замiсть того, щоб почати зi зцiлення душi — усунення етичних причин, що викликають хворобу. А всi такi причини укладаються в три групи: а) вiдсутнiсть спрямованостi до Бога (або невiрна спрямованiсть), б) вiдсутнiсть любовi й в) неуцтво.

Наведу лише один з безлiчi можливих прикладiв. Запросили мене якось до себе додому двi дами: мама з дорослою дочкою. Ми сiли на кухнi пити чай. А на плитi поруч варився в каструлi чийсь труп. Вони довго розповiдали про свої хвороби... Я потiм запитав їх щодо любовi — любовi, зокрема, до тварин. Обидвi вони “заворкотали” про те, як вони їх сильно люблять... Я пiдняв кришку каструлi й запитав: “любите” — саме у виглядi супу? Або запеченi — теж?..

Особливо страшний — як причина захворювань — хронiчний гнів у виглядi, у тому числi, емоцiй осуду когось, ворожостi, ненавистi. Все це не тiльки веде в пекло, але й псує здоров'я. Цими хворобами Бог нас попереджає: щоб отямилися, поки не пiзно. Причому рiзнi таблетки й валерiанка вiд пекла не допоможуть: Бог хоче вiд нас етичних рiшень i реальної змiни самих себе.

Також, посилаючи нам деякi хвороби, Бог пропонує взятися за елементарне вивчення анатомiї й фiзiологiї свого тiла і пiзнання причин хоча б звичайних порушень здоров'я.

Наприклад, поєднання великої кiлькостi бiлкової або жирної їжi з солодкими стравами призводить до “здування” живота: надмірного газоутворення у кишечнику.

Або: пiдiгрiвання й смаження їжi на рiдких рослинних оліях, на вiдмiну вiд вершкового масла, — шкiдливе, бо може спричинити захворювання печiнки. Тому що “ненасиченi” жирнi кислоти, з яких складаються рiдкi олії, під час нагрiвання в присутностi кисню легко окислюються, утворюючи шкiдливі речовини.

Або: не слiд носити одяг iз синтетичних тканин, що торкаються шкiри, — навiть якщо він виглядає красиво i його “носять всi”. Тому що це порушує, у тому числi, бiоенергетичнi процеси в тканинах тiла.

Або: потрiбно не тiльки чистити зуби щiткою, але й прочищати вiд залишкiв їжi щiлини мiж зубами — наприклад, тонкою металевою пластинкою. І також треба хоча б iнодi, а за необхiдностi й систематично масажувати ясна, легко продавлюючи всi промiжки мiж корiннями зубiв: вiд щелепи до частини зуба, що жує. Тому що коли туди набивається їжа при жуваннi — виникає парадонтоз, про який ми довiдуємося звичайно далеко не вiдразу: лише коли відчуємо біль або йде неприємний запах з рота. Але ж носiння в тiлi будь-якого вогнища iнфекцiї отруює весь органiзм через кров. І парадонтоз може стати причиною захворювань й в iнших мiсцях (наприклад, запалення носових пазух, горла, очей й т.ін.).

Підкреслю, що карієси і запалення ясен (парадонтити і парадонтози) часто стають причиною кон’юнктивітів. І ті кон’юнктивіти, що не викликані попаданням в очі піску, пилу або іншими явними причинами, можуть бути сигналом звернення до стоматолога.

“У народi” iснує безліч дурних i шкiдливих стосовно здоров'я думок.

Наприклад: якщо пiдхопилася “болячка” на губi, це — “застуда” й “нiчого страшного”. Але насправдi це — або дуже заразливий вiрус герпесу, або iнодi — ураження губ трихоманозом. В обох випадках — цiлуватися не можна, треба лiкуватися.

Або: коли болі у жiнок в ділянці яєчникiв говорять: застудила, треба грiтися. І ставлять грiлку або обмотуються шаллю. Але це можуть бути або безпечні “овуляторні” болі, пов'язанi зi звичайним i природним розривом фолiкула, — тодi все в порядку й “грiтися” не треба. Або ж це може бути запалення, викликане мiкробами, тодi треба серйозно лiкуватися антибiотиками (саме, сучасними цефалоспоринами).

Причинами хронiчних запалень маткових придаткiв також можуть стати бiоенергетичнi пошкодження вiд сексуальних контактiв з енергетично грубими партнерами, а також носiння синтетичної бiлизни.

Або: геморой пояснюють малорухомим способом життя, тодi як причина його в тiм, що в прямiй кишцi затримуються дрiбнi шматочки випорожнень, вони й натирають стiнки кишки при ходінні; у результатi виникає запалення слизової оболонки iз залученням стiнок венозних судин. Профiлактика — стежити за чистотою нижнього вiддiлу кишечника, а за найменших ознак запалення змащувати його бактерицидними мазями.

Або: не можна завагiтнiти в iншi днi, крiм декiлькох у серединi циклу. Насправдi ж iмовiрнiсть зачаття в усi iншi днi не зникає, а лише знижується.

Або: ослаблення статевої функцiї чоловiкiв треба лiкувати кавою й м'ясом. Однак насправдi треба в таких випадках виключити й те, й iнше. А допомогти може, насамперед, корекцiя своїх емоцiй, встановлення глибокого внутрiшнього спокою. Це приходить за правильного просування по духовному Шляху.

Або: “неофітське” гасло: “Не буду застосовувати нiякi лiки!”. Це — не ознака мудростi. Скорiше — навпаки.

Ми не маємо часу хворіти! І також нема рацiї вiддавати своє тiло “на поживу” мiкробам. Вiд них воно страждає незрiвнянно бiльше, нiж вiд адекватного лiкування лiками.

Якось я був здивований ствердженням жінки років тридцяти — старшого тренера, випускниці інституту фізкультури — що найкращим протизаплідним засобом, який їй “завжди безвідмовно допомагає”, є… сечовипускання після статевого акту…

Вона не розуміла різниці між власною маткою і сечовим міхуром!

Я тоді навіть не знайшов, як заперечити, просто промовчав. Як можна обговорювати настільки “складну” тематику з такою…?!

Минули роки, і знайома медсестра, коли я їй розповів про той курйоз, зовсім не розсміялася і навіть не здивувалася. “Але ж у нашій країні так думають дуже багато жінок, з таким розумінням я дуже багато разів зустрічалася!” — серйозно вимовила вона…

До речі, чому не виникали вагітності в тієї жінки, яка надто полюбляла нові сексуальні пригоди? Адже, швидше за все, причиною було хронічне запалення маткових придатків, уражених однією з венеричних інфекцій…

… Бог чекає від нас мудрості. Вона набувається шляхом знань про все, у тім числі, і про будову наших тіл, про можливості загроз їм, способах запобігання таким небезпекам і лікування хвороб.

Я рекомендую кожному придбати “Довідник практичного лікаря” і хоча б раз прочитати його повністю. Це, зрозуміло, не дає медичної освіченості і не замінює допомоги спеціалістів-лікарів. Однак ми хоча б матимемо уявлення про багатоманіття можливих захворювань: від венеричних і грибкових — до психічних. І ми зможемо вже легше орієнтуватися серед небезпек, які на нас чатують, легше будемо їх уникати.

Наприклад, до мене декілька разів заходили гості з грибковими захворюваннями ніг — і без гризот власного сумління та ніяковості взували мої домашні капці…

Або: венеричні хвороби у неофітів зазвичай не викликають особливої тривоги: такі хвороби, вважають вони, можуть бути тільки “у них” — у “не духовних”, а у мене це — “просто так”, “зараз пройде”…

Прийміть, якщо хочете, і таку пораду: краще — не хворіти, але, якщо вже захворіли, — то лікуйтеся комплексно зразу всіма наявними засобами: і аналізом причин хвороби, і каяттям, і медитативними, й біоенергетичними прийомами, і неспецифічними засобами, які підвищують опірність організму (вітаміни, гарячі ванни, ультрафіолетове опромінення “кварцовою лампою, “моржування” тощо) плюс специфічні лікарські препарати та інші впливи, які порекомендує спеціаліст-лікар.

До речі, одним із засобів профілактики багатьох хвороб і забезпечення доброго самопочуття є щоденне миття милом всього тіла. А для успішної духовної роботи — це навіть необхідно.

Запам’ятаймо: здоров’я набувається на духовному Шляху! І духовним Шляхом краще йти здоровими!

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]