Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Бог є Любов

 

Цю найвищу формулу, ключ до пiзнання Бога, подарував нам Ісус Христос.

Але в чому причина того, що так мало людей, які вважають себе християнами, змогли використати цю Істину для свого духовного просування? Чому ця формула не надихнула на оволодіння Вченням Ісуса Христа й маси матерiалiстiв?

Причину потрібно бачити, насамперед, у тому, що Вчення почало викривлюватися людьми вже з моменту оформлення Нового Завiту, тобто вже через усього кiлька століть пiсля завершення Втiлення на Землі його Автора [6].

Так, з Учення Ісуса була вилучена та частина, де Вiн розповідав про людину як про одиницю свiдомостi, що еволюціонує, метою розвитку якої є досягнення Богоподібності й Злиття з Богом-Отцем. Зник з Його проповiдей й опис Бога-Отця. Зате були включенi роздратованi вимоги Павла про те, як треба й не слiд одягатися, якi носити зачiски. З'явився позбавлений любовi й здорового глузду Апокалiпсис, переповнений погрозами морiв кровi й чаш гною. (І це — не тiльки особиста точка зору автора цієї книги; таке ж ставлення має й Ісус [35]).

Цi перекручення Вчення Ісуса Христа призвели до того, що масовий рух, iменований “християнством”, уже майже iз самого свого початку перестав бути релiгiєю любовi — любовi, заради утвердження якої Бог посилав на проповiдь Ісуса Христа. Згадаємо iнквiзицiю, вiйни мiж православними й католиками, “хрестовi походи”, а на Русi — масовi знищення “старообрядців”, “єврейськi погроми”…

Видатнi уми Росiї — Олександр Пушкiн, Лев Толстой, Федiр Достоєвський, Володимир Висоцький i безлiч iнших — хоч i визнавали буття Бога, але християнство в такому виглядi не приймали.

І перед людьми “простими” також поставали запитання, на якi церкви не могли дати зрозумiлих вiдповiдей: ну як же можна говорити, що Бог є Любов, якщо Вiн такого наобiцяв в Апокалiпсисi, якщо й зараз ми бачимо навкруги — вiйни, насильство, жорстокiсть, хвороби, страждання? Нi, якщо Вiн всемогутнiй, але вiдбувається таке, якщо навкруги — тiльки зло, якщо я не бачу нiде нiякої любовi, як не проси її вiд Нього, — то в цiй вiрi щось не так i такий Бог менi не потрiбний!

Нам зараз важливо зрозумiти, що та бездонна прiрва, що виникла мiж масами “християн” — i Богом, що вiдокремила людей вiд Нього й протиставила Його людям, що змусила вiруючих клянчити в Нього для себе милостей — замiсть того, щоб змiнювати себе вiдповiдно до Його Волi й зливатися з Ним у Любовi, — ця прiрва була створена не Ним, а людьми, які зiпсували Його Вчення.

... Насправдi ж Бог перебуває не в невiдомiй далечiнi на небi, а, як говорить Ісус, вiдстань вiд кожного з нас до Обителi Отця — не бiльше товщини аркуша тонкого паперу [35]...

Але щоб пройти цю настiльки малу вiдстань до Його Обiймiв Любовi, нам треба стати, як i Вiн, чистою Любов'ю. А не гнiвом або страхом, не корисливим бажанням.

Емоцiї — це стани свiдомостi. Зрозумiти це принципово важливо.

Ми — свiдомостi, енергiя свідомостей. А не тiла, не розуми.

І Бог є теж Свiдомiсть, тiльки нескiнченно бiльша, нiж свiдомостi нашi.

І ми, щоб виконати головне, що Вiн вiд нас хоче, повиннi всього лише навчитися завжди перебувати в стані емоцiї витонченої й чистої любовi й нiколи не виходити iз цього стану.

Бог є Любов. Вiн спiвчуває нам. Вiн прагне нам допомогти, направляючи нас увесь час на Шлях до Себе, у Свою Обитель, до нашого кiнцевого щастя...

Але ж ми — не йдемо до Нього. Замiсть цього ми “гриземося” за блага цього світу, виснажуємо себе ненавистю до iнших людей за те, що вони одягаються, стрижуться й так далi не так, як я, за те, що вони роблять не такі, як я, “молитовнi” рухи тілом, за те, що в них iнший колiр шкiри або iнша нацiональнiсть...

... А Бог хоче вiд нас, щоб ми затвердили себе в станi емоцiї любовi. І тодi —заходь!

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]