Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Володимир Антонов
Екопсихологія

Головна > Книги > Екопсихологія

 

Змiст


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Екологiя і екопсихологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради щодо харчування

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прив’язаності помилковi й істинні

Учення Бога — i сектантство

Споконвічний Закон – Санатана Дхарма

Коментар до схеми Патанджалі

Яма та ніяма

Асана

Пранаяма

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Чакри та меридіани

Медитативнi тренування

Мiсця сили

Формула Бабаджі

Істина

Простота

Любов

Карма-йога (служіння)

Знищення свого нижчого «я» заради злиття з «Я» Бога

Завершення Шляху

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ШЛЯХУ

Попередні методи

Початкові методи

Етична самокорекція

Враження — як «їжа» для душі

Початковий контроль своїх емоцій

Про співчуття

Зібраність, енергійність

Хатха-йога

Робота з образними уявленнями («візуалізація»)

Основні методи

«Хрест Будди»

Розминка

Релаксаційні асани

Пранаями

Психофізичні вправи

«Шавасана»

«Латихан». Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тіла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридіанами. Сушумна, читрині, жень-мо, «мікрокосмічна орбіта», серединний меридіан

«Кокон»

«Міхурі сприйняття»

Розвиток сили у витонченості  (правильна «кристалізація» свідомості)

«Моржування»

Медитативний біг

Вищі методи

Пранава. «Народження» і «дорослішання» у Святому Духові

Іще про самозцілення

«Тотальна реципрокальність» (Ніродхі)

Вогняне хрещення

«Корінь»

«Підняття» кундаліні

Входження в Обитель Творця

Наш смисл життя (лекція)

Про «древо пізнання добра і зла» (лекція)

Сходини духовного Шляху

Як полюбити Бога? (лекція)

Практика сучасного ісихазму (лекція)

«Сонце Бога» або Як стати Океаном Чистої Любові (лекція)

Як розуміти слово Бог (лекція)

Релігія — і релігійні рухи та школи (лекція)

«Вузький Шлях» до Вищої Мети (лекція)

Атман і Кундаліні (лекція)

Служіння Богові (лекція)

Мистецтво і духовний розвиток (лекція)

Головні принципи викладання психічної саморегуляції дітям та підліткам (лекція)

Мистецтво бути щасливими (лісова лекція до фільму)

Саттва туманів (лісова лекція до фільму)

Саттва весни (передмова до фільму)

Ключі до таємниць життя. Набуття безсмертя (лісова лекція до фільму)

ЗАГАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ

1. Про історію релігії

2. Що потрібно розуміти  під словом Бог

3. Що таке людина

4. Основи методології  духовного вдосконалення

5. Структура людського організму  і будова Абсолюту

6. Якою має бути практика релігійних об’єднань

Кухонные полотенца

Схема вивчення структури Абсолюту 

 

Любов до людей

 

Любов може й повинна проявлятися як в емоцiях, так i в справах.

Про емоцiйну любов ми вже говорили й будемо говорити нижче. Зараз лише повторимо, спецiально пiдкреслюючи це, що розвиток у собi емоцiйної любовi є найголовнішим методом духовного вдосконалювання. Саме за його допомогою ми перетворюємо себе (як свiдомiсть) спочатку в Богоподiбну Любов, а потiм й у Божественну, об’єднуючись, зливаючись з Богом.

Цю любов не слiд плутати з хiттю — сексуальною егоїстичною пристрастю.

Істинна любов також зовсiм не схожа на солодкуватість — пародiю на любов, яка виникає при спробах саме зовнiшньої демонстрацiї любовi за відсутності цiєї емоцiї в духовному серцi.

Ознакою щирої любовi є також вiдсутнiсть у нiй навiть елементiв насильства, примусу. Інакше вона стає вже не любов'ю, а насилуванням.

Любов — тонка, нiжна, не мiстить домiшок егоїзму, егоцентризму, вона ґрунтується на турботi про iншого, про iнших, а не про себе.

Вона повинна дозрiвати за пiдтримки щирого знання про Бога й про сенс життя людини.

Обростаючи знаннями й досвiдом, така любов стає мудрою.

У допомозi iншим, що включає й боротьбу заради їхнього блага, а також за допомогою спецiальних медитативних прийомів — вона стає сильною.

Любов, Мудрiсть i Сила — от три якості Бога. Той, хто довiв їх у собi до Божественного рiвня, — легко вливається у Свiдомiсть Отця, завершуючи свою особисту людську еволюцiю. Далi починається буття вже як активної Частини Бога-Отця.

Але цей Шлях до Божественностi не можна пройти, лише роздумуючи про нього. Це — довга й важка робота з переробки себе. Вона якоюсь мiрою подiбна роботi атлетiв, якi впродовж років завзятих i важких тренувань ведуть до досконалостi свої тiла. Але робота зi свiдомiстю — ще набагато складнiша. Причому тут, як і у спортi, людина, як правило, не може досягнути бiльших результатiв без допомоги вчителя. На духовному Шляху таким учителем може стати або втiлена людина-Гуру — та, що вже пройшла весь або майже весь Шлях i вже особисто знає Мету Шляху. Або ж Гуру може стати Сам Бог, як це було в моєму життi [9,15].

Унiверсальним методом розвитку себе на Шляху до Досконалостi, що нам постiйно пропонує Бог, є карма-йога — удосконалювання себе через служiння Боговi, що здійснюється під час допомоги людям у їхнiй еволюцiї. Конкретно це може бути й несення духовних знань, i навчання елементарнiй грамотi, i робота в науцi, у педагогiцi, медицинi, мистецтвi, i в будiвництвi житла, виробництвi одягу, їжi, у торгiвлi, промисловостi, в охоронi спокою людей вiд зазiхань злочинної людської мерзенностi — покидькiв Еволюцiї. Важливо, щоб будь-який такий вид дiяльностi вiдбувався не заради себе, тобто корисливо, а заради допомоги людям у їхньому просуваннi до Досконалостi, разом з тим, заради забезпечення їхнього життя на Землi, у цiй Школi Бога.

Принцип карма-йоги зовсiм не має на увазi обов'язково безкоштовної праці — це було б абсурдом. Але тi, кому зроблена у виглядi дарунку допомога, зобов'язанi думати про вiдповiднi дарунки. Людей, якi не вiдповiдають на отриманi дарунки — дарунками, Бог іменує злодiями [див. Бхагавадгіту в [10,18].

Ще важливо вiдзначити: види дiяльностi, що шкодять людям, не є карма-йогою й жодним чином не можуть бути праведними. Це — наприклад, виробництво й розповсюдження спиртних напоїв, тютюну, iнших психоделіків (названих не зовсiм адекватно “наркотиками”), участь в агресивних вiйнах, будь-яка проповiдь ненавистi, агресивностi, будь-яке провокування людей на страх, вбивство тварин заради харчування їхнiми тiлами або використання здертої з їхнiх тiл шкiри, даремне знищення рослин i т.ін. Тобто, карма-йога, як служiння Боговi, має на увазi допомогу тiльки в доброму, в добрі.

 

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Кондиционеры]