Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ. ПОТIК ВИЩОГО СВIТУ

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я i доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi i щирi

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступенi духовного шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама i нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення i розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТIК ВИЩОГО СВIТУ

Нiл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ. ПОТIК ВИЩОГО СВIТУ

Шлях джняни недоступний усiм, вiн можливий тiльки для одного з мiльйона.

"Неприв'язанi" мають дiйсну любов до усього. Їхня любов не тiльки чиста, але i Божественна. Вона — утiлення Шанті (Спокою). Людина безсумнiвно може досягти Господа, якщо позбудеться вiд усякої раги — пристрастi чи прихильностi, i якщо вона займеться дiяльнiстю, описаною вище.

Звичайно, зречення... не означає вiдмовлення вiд домашнього вогнища i родини, високого положення чи навiть вiд цiлого королiвства. Воно є усвiдомленням Божественностi...

Без Шанті (Спокою) у людини немає шансiв знайти радiсть. Вважайте своєю метою Єдиний i Неподiльний Океан...

Уникайте у своєму поводженнi, учинках, словах i думках навiть найменших проявiв бажання заподiяти бiль iншим, образити їх, викликати на них нещастя чи втрати.

... Тiло недовговiчне, але через (цей) храм можна побачити Господа. Через тiло можна усвiдомити... Атман, що знаходиться всередині. Ось — головна мета людини. Розумiючи це, намагайтеся завжди стежити за своїм тiлом i захищати його...

Наймудріше — це забути про... хвилі i направити свою увагу до моря внизу, незмiнного моря. Тiльки тодi ви зможете досягти Шанті i щасливо плавати в його глибокiй спокiйнiй водi.

Проста бездiяльнiсть, проголошувана спецiальним одягом i голеною головою, — це взагалi не санньяса.

Шанті не означає бездiяльнiсть, (тобто) просто iнертне життя, що складається з поглинання їжi i вiдправлення природних потреб. Вам не слiд витрачати своє життя тiльки на їжу i сон, говорячи собi, що Господь прийде вам на допомогу, коли в цьому виникне необхiднiсть. Ви повиннi пiднятися i почати працювати. Бог допомагає тим, хто допомагають собi самi, iншим вiн не допоможе.

Вiдкиньте усе, що знаходиться поза служiнням Господу.

... Метою i наслiдком будь-якої вашої дiї... повинна бути Мудрiсть.

Прогрес кожної конкретної людини полягає в дiяльностi, виконуваної з використанням здатностi розрiзнення.

... Культура повинна бути спрямована на змiну характеру людини. Поряд з цiєю реформою й у тiм ступенi, у якiй вона досягнута, також може бути досягнутий зовнiшнiй, економiчний, стандарт життя. Насамперед, людина повинна бути навчена технiцi Шанті i Сантоші: Спокою i Щастя. Вони не залежать вiд зовнiшнього, видимого об'єктивного свiту. Тому немає потреби турбуватися чи влаштовувати дебати з цих питань. Ви повиннi знайти притулок в Атмані й у спогляданнi природи Атмана, тобто свого істинного Я. Весь цей об'єктивний свiт сiяє тiльки завдяки славi Атмана. Тiло не заслуговує того, щоб ототожнювати його з чимось безсмертним: воно — лише iнертна речовина, i нiчого бiльше.

Тiло пiддається хворобам, росту i руйнуванню. Атман же вiльний вiд усiх змiн; Вiн не має бажань, чи iмпульсiв прагнень. Атман знаходиться вище i поза тамастичними, раджастичними i саттвічними якостями.

... Люди, що обдурилися привабливiстю пракріті... бредуть навпомацки у своєму незнаннi Атмана i борсаються в... багатомiрному свiтi з трьох гун. З iншого боку, освiчена людина, що шукає реальнiсть, вiдкидає мерехтливу неправду i черпає насолоду в Атмані, відчуваючи при цьому Шанті.

Ви не можете (дозволяти собi) захоплюватися нiчим iншим, крiм Океану Блаженства Безроздiльного, Неподiльного Атмана... Ви можете черпати щире i повне задоволення тiльки в солодкому i повному змiсту переживаннi Самого Парабрахмана: лише Вiн може дати рятування вiд круговороту народжень i смертей.

Також лише досягненням Брахмана можна домогтися рятування вiд постiйно повторюваних страждань сансари (мирського життя). Істинного Шанті не можна знайти за допомогою (земних) бажань i прагнень, навчання i вченостi, величi i популярностi. Шанті може прийти тiльки через переживання Атмана, хоча б у невеликому ступенi.

Ви повиннi присвятити своє життя завоюванню цього Блаженства, переживанню його i зайнятися дисциплiною, необхiдною для його знаходження. Тiльки тодi ви заслужите Милiсть Господа i збагнення Брахмана; тiльки тодi ви зможете одержати щире Блаженство.

З короткого вiдрiзка людського життя одна половина витрачається на сон, iнша розтрачується на задоволення дурних бажань, на беззмiстовну старiсть, на безпомiчне неуцтво дитинства й отроцтва, на нещастя, тяжку працю i хвороби. У зрiлостi ви можете присвятити себе якоїсь кориснії дiяльностi; остерiгайтеся витратити цей час на дурне потакання почуттєвим задоволенням! Використовуйте хоча б цi дорогоцiннi роки на споглядання Слави Господа!...

Природно, Према (Любов) може проявитися тiльки пiсля пiзнання Слави i Пишноти Господа, також Його Внутрiшнiх Якостей Усевiдання, Всемогутностi i Постiйної Присутностi в усьому Всесвіті.

Коли ви зустрiчаєтеся з кимсь, чий спосiб життя неприйнятний для вас, — не варто чiплятися до нього; не потрiбно також глузувати з нього чи виявляти своє презирство. Досить, якщо ви будете виконувати свою роботу, незачепленi його появою.

Нехай тi, чиє поводження ви не схвалюєте, йдуть своєю дорогою, залишiть їх у спокої. Це — ... вiдношення незворушностi. Спрямований, випробувавши осяяння любовi до Абсолюту, поширює це вiдношення... на всi мирськi речi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги]