Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Завершення Шляху

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я i доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi i щирi

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступенi духовного шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама i нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення i розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТIК ВИЩОГО СВIТУ

Нiл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Завершення Шляху

На схемi будови, що приводиться нижче, Абсолюту (вона вперше була опублiкована — з її аналiзом — у книзi [8]) вiдбита багатошаровість (багатомiрнiсть, багатоеонність, багатолоковість) простору, а також спiввiдношення "акашних" (тобто неструктурованих) i структурованих (матерiя, iндивiдуальнi душi, також форми, прийнятi Святим Духом) проявiв енергiй Абсолюту.

 

СТРУКТУРА АБСОЛЮТУ

Примiтка до схеми: стрiльцями показана динамiка процесiв у Абсолюті.

 

Разом з тим, треба зрозумiти, що ця ж схема в точностi вiдповiдає будові багатомiрного органiзму людини. Бiблiйнi слова про те, що Бог створив людину по образi Своєму, затверджують саме це i не щось iнше.

Будучи втiленою, будь-яка людина спочатку усвiдомлює себе тiльки матерiальним тiлом. Але духовна Самореалiзацiя має на увазi поступове пiзнання всiх iнших складових свого органiзму, знаходження здатностi вiльно перемiщатися концентрацiєю свiдомостi в межах усього свого багатомiрного органiзму — подiбно тому, як можна навчитися перемiщати самовiдчуття в межах власного фiзичного тiла. Це є програма, яку кожна людина повинна намагатися освоїти.

При цьому, входячи концентрацiєю свiдомостi цiлком в Обитель Творця i там зливаючи з Ним, вона стає Його невiд'ємною частиною.

Виходячи ж крiзь "Дзеркало" у свiт Утвору, Він перетворюється у Святого Духа.

А втiлюючись з жертовною мiсiєю допомоги втiленим людям, Вiн стає Месiєю (Христом, Аватаром).

Про те, як реалiзується дана програма, написано й у цiї, i в iнших книгах [6-10 i iн.]. Зараз же, пiдводячи пiдсумок сказаному, зроблю акцент на наступному:

Належною мiрою розвивши свiй iнтелект, усвiдомивши вище призначення людини i роблячи у собi належнi етичнi перетворення адепт повинний розвивати себе — у межах фiзичного тiла, а потiм поза ним — саме в якостi духовного серця, що стоншується i розширюється. Саме ним ми освоюємо шари багатомiрностi, саме та тiльки ним входимо в Обитель Творця.

Бог є Любов. І Вiн впускає у Свою Обитель тiльки того, хто теж став Божественною Любов'ю.

І реалiзацiю програми духовної самореалiзацiї має сенс почати виконувати прямо зараз, не вiдкладаючи на завтра. Тому що завтра ми ризикуємо вже не застати в цьому своєму земному тiлi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]