Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Самадхі

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я i доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi i щирi

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступенi духовного шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама i нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення i розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТIК ВИЩОГО СВIТУ

Нiл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Самадхі

Ця ступiнь мiстить у собi вищий рiвень духовних досягнень — вiд перших Самадхі до Злиття зi Споконвiчною Свiдомiстю в Обителi Творця.

Пiдготовлена роботою на попереднiй ступiнi свiдомiсть адепта стає здатною до зiткнення зi Свiдомiстю Бога у вищих еонах. Такi першi зiткнення дарують яскраву новизну блаженства, що i позначається термiном Самадхі [10].

На вiдмiну вiд Самадхі, Нiрвана є досить стiйке саме Злиття зi Свiдомiстю Бога з утратою вiдчуття локалiзованого "я". Термiн "Нiрвана" означає "повне згоряння", тобто знищення своєї iндивiдуальностi в Злиттi з Богом; при цьому людина, розлившись i розчинившись в Ньому, вiдчуває себе Ним. Це насправдi i вiдбувається.

У Бхагавадгіті Крішна говорить i про Самадхі, i про принциповi ступiнi Нiрвани: Нiрвана в Брахманi (Святому Дусі) i Нiрвана в Ішварі (Творцi).

Але в Iндiї термiн "Нiрвана" у свiй час стали широко використовувати буддисти, i потiм вiн виявився "витиснутим" індуїстами з Iндiї разом з буддизмом. Замiсть нього індуїстські школи почали розширювати значення термiна "Самадхі", додаючи до нього рiзнi слова-приставки. Цi комплекснi слова стали застосовуватися в рiзних значеннях рiзними школами, термiн вiд цього "розплився", втратив визначенiсть. Тому має сенс повернутися до цiлком чiткої термiнологiї, введеної в духовну культуру Богом в особi Крішни.

Отже, щоб перейти вiд Самадхі (Дотику) до Нiрвани (Злиттю), треба мати досить велику i сильну iндивiдуальна свiдомiсть, розвинену попереднiми тренуваннями. До того ж вона повинна бути стiйкою у Божественнiй витонченостi.

Якщо цi умови дотриманi, то залишається лише знайти вхiд у потрiбний еон, ввiйти в нього i розчинитися в його Свiдомостi методом "тотальної реципрокальності", якому теж треба попередньо навчитися [6]. Останнє мiстить у собi не тiльки медитативнi навички, але i попередню етичну пiдготовку. Вона складається у всiлякому знищеннi свого нижчого "я", замiнi його "я" колективним, а потiм i загальним "Я", тобто Параматманом. Тiльки так людина може стати причетною до безмежної Божественної Сили.

"У Нас... — резервуар невичерпної психiчної енергiї!" [2:394], — говорить Бог.

Але "якщо викласти умови i призначення йоги, то кількість бажаючих примкнути буде зовсiм не така велика. Жахливо буде для них явище вiдмовлення вiд самости..." [2:451].

У зв'язку зi сказаним приведу цитату з книги К.Кастанеди "Сила безмовностi": "...Вiйна для воїна є тотальною боротьбою проти iндивiдуального "я", що позбавляє людини її сили" (див.[10]).

Вищi еони освоюються практикуючим послiдовно. Щоб почати освоєння чергового еона, приходиться довго, iнодi роками, накопичувати силу свiдомостi, щоб виявитися здатними проникнути в нього й удержатися в ньому. Це не вiдноситься лише до тих людей, що пiдiйшли до цих рубежiв ще в минулому втiленнi i зберегли ще з тих пiр необхiдну особисту силу свiдомостi i витонченiсть.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]