Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Пранайама

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я i доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi i щирi

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступенi духовного шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама i нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення i розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТiК ВИЩОГО СВiТУ

Нiл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Пранайама

Робота з енергiями в межах тiла i оточуючого його енергетичного "кокона" є задача раджа-йоги. І першою її ступiнню є пранайама, що переводиться як "робота з енергiєю".

Інодi цей термiн зовсiм неправильно розумiють як "дихальнi вправи". Це — наслiдок атеїстичних оман. Насправдi ж при пранайамах перемiщається саме енергiя свiдомостi, але це може вiдбуватися — для зручностi — у такт дихальним рухам.

Працююча при пранайамах частина свiдомостi повинна перетворитися в бiле свiтло, що ллється. Цим свiтлом ми змиваємо усерединi тiла усi осередки бiоенергетичних забруднень i порушень, у результатi настає загальне оздоровлення й усунення самих рiзних хвороб. Також i сама свiдомiсть перетворюється в рухливу, активну силу.

Зараз розглянемо кiлька загальних очисних вправ iз серiї пранайам.

Устанемо. Злегка нахилимося вправо так, щоб права рука звисала, не торкаючись тiла. Добре вiдчуємо її вiд плечового суглоба до кистi. Представимо, що в груднiй клiтцi роздувається i спадає при кожнiм подиху камера насоса, до якої повiтря-свiтло подається через руку-шланг. Особлива увага — видиху. Доможемося чiткостi вiдчуттiв. "Шланг" повинний бути дiаметром у всю руку, i нiщо не повинно перешкоджати руху по ньому повiтря-свiтла.

Ту ж вправу проробимо з iншою рукою, потiм з кожною ногою. До кожної ноги "шланг" вiд грудної клiтки йде по вiдповiднiй сторонi тiла.

Пiд своїми ногами розмiстимо образи двох судин, наприклад, бочок. Одна з них порожня, iнша — повна бiлого рiдкого свiтла. Торкаємося ногою-шлангом цього свiтла i перекачуємо його через тiло-насос в iншу бочку. З кожним вдихом внутрiшня камера насоса всерединi тулуба i голови розширюється, утягуючи свiтло з повної судини через ногу. З кожним видихом камера спадає, свiтло виливається через iншу ногу в порожню бочку. Свiтло промиває все тiло всерединi.

Коли бочка зi свiтлом спорожниться — наповнимо її знову, а iншу бочку перекинемо у вогонь, щоб весь бруд, що вилився, згорiв. Розвернемо тiло над бочками. Повторюємо вправу.

Потiм робимо все те ж, ставлячи бочки пiд руки.

Домагаємося в такий спосiб повного заповнювання тiла яскравим бiлим свiтлом.

Пiд час занять примiщення повинне бути освiтлене чи природним свiтлом, чи лампами розжарення. Люмiнесцентнi лампи не годяться: вони впливають на органiзм дуже несприятливо.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]