Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Що таке людина

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi й істинні

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступіні духовного Шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама й нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення й розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТiК ВИЩОГО МИРУ

Ніл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Що таке людина

Основою знань про людину є те, що людина — не тiло, людина — свiдомiсть, тобто здатна до усвiдомлення себе, що володiє пам'яттю й розумом жива енергiя. Тiло ж — усього лише тимчасове житло свiдомостi. Причому таких тiл кожна людина — протягом своєї особистої еволюцiї — помiняє багато.

У це не вiрять матерiалiсти й представники примiтивних релiгiйних сект. З iншого боку, про це нам увесь час повторює Бог — через Хуан-Ді, Крішну, Гаутаму Будду, Ісуса Христа, Бабаджі з Хайдакхана, Сатья Саі, iнших Божественних Учителiв i багатьох пророкiв.

У це можна вiрити або не вiрити. Маленька й слабка свiдомiсть, "злипла" iз брудним i хворим тiлом, не може перейти вiд вiри або безвiр'я — до знання. Але можна пiзнати все це через власний досвiд, якщо пiти по духовному Шляху, тобто почати розвивати себе як свiдомiсть.

Сенс життя людини, та й не тiльки людини, але й всiх втiлених живих iстот, складається саме в цьому — у якiсному й кiлькiсному розвитку себе як свiдомостi.

Заради чого? Заради Злиття з Богом i збагачення — через це — Його собою.

Все матерiальне, iснуюче у всесвiтi, включаючи нашу планету й усе, що є на нiй, призначено саме для цiєї мети: забезпечити розвиток на матерiальних носiях iндивiдуальних свідомостей.

Еволюцiя кожної душi починається так. На зростаючих мiнералах — на їхнiх кристалiчних ґратах — вiдбуваються початковi процеси формування згусточкiв енергiй, якi до цього перебували в дифузiйному, розсіяному станi (протопуруша). Згусточки, що утворилися таким чином, потiм втiлюються в рослиннi, потiм у тваринні й потiм у людськi тiла. При цьому вiдбувається поступовий рiст кожної втiлюваної душi.

Елементи емоцiйних реакцiй i найпростiших рухових рефлексiв вiдзначаються вже в рослин. У високорозвинених в еволюцiйному вiдношеннi тварин ми бачимо багатство емоцiйних переживань й iнодi навiть розвитий розум. А на людськiй стадiї еволюцiї вiд нас потрiбно, крiм iншого, розумiння розглянутих принципiв розвитку свiдомостi й саме активна участь у цьому процесi. На жаль, бiльшiсть людей цього не робить — через фiлософсько-релiгiйне неуцтво, що панує на Землi масово.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]