Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Асана

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi й істинні

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступіні духовного Шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама й нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення й розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТiК ВИЩОГО МИРУ

Ніл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Асана

Слово "асана" у даному контекстi означає позу, стiйке положення тiла. Мова йде про спецiальнi прийоми роботи з тiлом, що пiдготовляють адепта для наступних щаблiв духовної роботи. Системи з асан й iнших вправ цього рiвня роботи поєднуються пiд загальною назвою "хатха-йога". Вони також дають першi навички спрямованої концентрацiї й розвивають на самому початковому рiвнi енергосистеми органiзму.

Асанами варто займатися тiльки пiсля вивчення й прийняття принципiв попереднього щабля. Якщо ж, наприклад, практикувати йогу на тлi "забiйного" харчування, то вiдбувається огрубiння енергетики, нарощування грубої сили, а це веде в протилежний вiд істинного Шляху бік.

Асанами найкраще займатися рано вранці — приблизно з 4-5 години ранку.

Закiнчувати кожне заняття треба обов'язково шавасаной — глибокою релаксацiєю тiла й розуму, лежачи на спинi, тривалiстю близько 20 хвилин. Якщо цього не робити — можуть наступати порушення здоров'я, такi як погiршення зору, тривожнi стани, втрата нiчного сну й т.ін.

Виконуючи шавасану, ляжемо на спину, закриємо очі. Переконаємося, що лежати зручно. Нiщо не повинно вiдволiкати. Розслаблюємо тiло, починаючи з пальцiв нiг. Уявимо перпендикулярну осi тiла площину — як скляну стiну — i проведемо її крiзь тiло вiд пальцiв нiг до голови; за площиною не залишається нiяких напруг. Губиться всяке вiдчуття тих частин тiла, якi залишилися позаду. Вiдчужуємо їх, вимовляючи подумки: "Це не моє, це не моє!...". Якщо десь на вже пройденій площиною дiлянцi вiдчуття вiдновляється — пройдемо по ньому ще раз. Коли площина пройде голову, можуть виникнути наступнi стани:

Перший стан: свiдомiсть (само-усвiдомлення) зникає. Ми як би провалюємося в глибокий сон, але це не сон. Свiдомiсть повертається звичайно через 18-20 хвилин. Почуваємо себе повнiстю вiдпочилими, як пiсля глибокого, довгого сну. Стан — блаженний. Не будемо рiзко вставати, насолодимося їм.

Другий стан: свiдомiсть зберiгається, але наступає повний спокiй. Можна переглянути свiй органiзм "внутрiшнiм поглядом". Увiйдемо їм знизу в простiр усерединi тiла. Бачимо свiтлi й темнi дiлянки. Сiрий i чорний кольори — порушення на одному з енергетичних планiв, що вiдповiдають активним або поки ще схованим стадiям захворювань. Постараємося як би граблями зiбрати все темне в купи й викинути за межi тiла.

При шавасані також можуть виникати мимовiльнi виходи з матерiальної оболонки: раптом вiдчуваємо себе у звичному виглядi, але в неприродному положеннi, наприклад, завислими над пiдлогою, стоячи на головi й т.п. Хвилюватися не треба: досить захотiти повернутися в тiло — i ми вже почуваємо себе в ньому. Але й заохочувати в собi такi виходи в жодному разi не можна: це — виходи поки ще в грубу просторову мiрнiсть — так званий "астральний план". Варто ж навчитися виходити вiдразу у вищi просторовi мiрностi; а прийоми для цього — iншi.

Навчати шавасані дiтей до 12 рокiв заборонено: вiдчувши себе поза тiлом, вони не завжди бажають повертатися до нього.

У рамках хатха-йоги категорично не слiд намагатися що-небудь робити з енергiєю кундаліні: це може приводити до важких порушень здоров'я — як фiзичного, так i психiчного. Робота з кундаліні — завдання щабля буддхи-йоги. Пiдняття кундаліні припустиме тiльки пiсля ретельного прочищення й розвитку всiх чакр й основних меридiанiв.

Треба також розумiти, що хатха-йога — це лише пiдготовчий етап до власно шляху йоги, тому присвячувати їй життя, розраховуючи на якийсь значний успiх, — це не серйозно. Бiльше того, зайво тривалi заняття хатха-йогою можуть навiть заподiяти шкоду, викликавши надмiрний розвиток астрального тiла, що стане iстотною перешкодою для стоншення свiдомостi i його "кристалiзацiї" у найтонших еонах. Серйозне ж просування може забезпечити лише робота з духовним серцем у рамках раджа-йоги й потiм буддхи-йоги.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]