Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Навчання Бога — i сектантство

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi й істинні

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступіні духовного Шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама й нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення й розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТiК ВИЩОГО МИРУ

Ніл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Навчання Бога — i сектантство

Бог, що створив нашу планету й населивши її нами, людьми, аж нiяк не забув нас. Навпаки, ми — Його головна турбота, ми — Його дiти, яких Вiн з нетерпiнням чекає у Своїй Оселі. Адже саме заради того, щоб ми туди ввiйшли, подорослішав тут, i був створений весь Утвiр.

І Бог учить нас подвiйно: Вiн дає нам безпосереднi вказiвки про те, як треба жити, а потiм, запропонувавши нам свободу волi, вчить нас виконувати цi вказiвки-iнструкцiї в практицi взаємин з iншими iстотами й з Ним. Надання нам свободи вибору шляху по життю, свободи в прийняттi нами рiшень у конкретних ситуацiях — це той Його мудрий задум, що дозволяє ясно розрiзнити тих, хто щиро рухаються до Нього, i тих, хто йдуть у протилежну сторону.

Ми маємо право рухатися як у ту, так і в iншу сторону, а також тупцювати на мiсцi; так — Вiн дав нам це право, i ми можемо ним користуватися. Але рухаючись до Нього, ми реально збiльшуємо кiлькiсть свого щастя, блаженства. У противному ж випадку нас чекають хвороби, лиха, страждання. І навiть на кошмар перебування серед собi подiбних у диявольському еоні ми маємо право. Але чи треба це нам? Чи не краще стати слухняними, покiрними Його Волi? Адже Вiн хоче нам блага й дає його — тiльки бери!

Чому ж на Землi стiльки страждань? Чому люди не йдуть до Нього? Чому злочини, морок примiтивiзму, дикiсть неуцтва настiльки ж характернi для "вiруючих", як i для атеїстiв?

Чи не тому, що люди, особливо ті, що мають владу, у силу свого неуцтва або з корисливих спонукань приховували й спотворювали простi iстини про Шлях до Бога, Шлях до щастя? Адже це досить просто — забезпечити собi й владу, i грошi, оголосивши себе, наприклад, посередником мiж людьми й Богом. Досить лише одягнутися в "жрецькi" одяги й важливо оголосити: от, я надiлений владою просити Бога про ваше благополуччя, я надiлений правом вiдпускати вам грiхи, приходьте до мене, платіть, зрозумiло, грошi, iнакше... — будете вiчно горiти у вогнi пекла...

Це i є типово сектантський варiант корисливої неправди.

Ще можна пiдсилити цю неправду такою схемою: наша церква має свою iсторiю ще вiд Адама й Єви. Всi iншi церкви — її незаконнi дiти. Так кого Бог бiльше любить: Своє законне дитя — або ж незаконних?..

Насправдi Бог однаково любить всiх людських дiтей. А от на таку мерзенну неправду чи можуть пiти щиро вiруючi? — це досить корисне для росiян питання!

Або з'явилися останнiм часом секти, що продають за величезнi грошi "право на спiлкування з Богом": треба, мовляв, намалювати от такий таємний знак (саме вiн i продається) — тодi Бог буде вiдгукуватися на вашi прохання й посилати вам або через вас "Божественну Енергiю"... Нiбито Бог — якась машина, у яку треба опустити жетон, щоб заробила!.. І таки безліч людей вiрить цiєї та iншії подiбнії неправді. І платить грошi!..

Але це, хоч i нерозумно, але не настiльки жахливо, як коли одягненi у величнi одяги "пастирi" посилають адептiв своєї церкви вiд iменi Бога ненавидiти, бити, убивати тих, хто їм ("пастирям") заважають у їхнiй неправдi. І тодi розпалюються грубi низиннi страстi, бушує "праведний" гнiв... — i вся ця "паства" у пiдсумку вiдправляється в пекло...

Гнiв i страх (особливо страх мiстичний — перед дияволом, бiсами, чаклунами, вампiрами — що є необхiдним атрибутом залякування й поневолення "пастви" самих жорстоких i неосвiчених сект; i це настiльки характерно для Росiї!) — от тi емоцiї, культивування яких направляє людей до пекла. Горе тим, хто цього не розумiють, iдуть цим шляхом i тим бiльше провокують на це iнших! Ви — вороги Бога!

... Бог же є Любов. І приймає в Себе Вiн тiльки тих, хто стали Йому подiбними.

Протягом всiєї iсторiї iснування людства на Землi Бог говорив про Шлях до Себе через пророкiв i Своїх Посланцiв — Месiй (Христів, Аватарів). Ми знаємо iмена лише деяких з Них. Так, ще з "кам'яного вiку" на територiї сучасного Китаю втiлювався неодноразово Хуан-Ді. Всi ми знаємо про Ісуса Христа. Широко вiдомо також iм'я Бабаджі. Зараз на Землi, в Індiї, живе й проповiдує Сатья Саі. Людям "Заходу" демонструє Божественнi можливостi керування матерiєю Девід Копперфільд. Всi Вони завжди вчили й учать людей тому самому :

1. Правильному розумiнню того, Що таке людина, Бог, Еволюцiя, Шлях до Бога, i

2. Любовi як головнiй якостi, що наближає нас до Бога, до власного щастя, до співучасті з Богом у Його Еволюцiї.

А сектанти? Як вони реагують на прояви на Землi Живого Бога? Згадаємо, скiльки бруду й ненавистi було вилито ними на Девіда Копперфільда перед Його вiдвiдуванням з гастролями Росiї! Були задiянi й газети, i навiть телебачення! От — вершина найдикішого неуцтва й грiхопадiння!

Коли вийшла моя книга про Сатья Саі — сектанти почали шантажувати мене по телефону. Спочатку добре поставлений бас на кагебевськім жаргонi пообiцяв надiслати своїх "хлопчикiв" для розправи, якщо з'явиться на прилавках хоч ще одна моя книга — книга про Бога! Вiн не став чекати моєї вiдповiдi, поклав трубку. А я б мiг йому вiдповiсти, що служу Боговi й знаю й Бога, i смерть i не боюся смертi. І що, хоч i хотiлося б встигнути зробити ще бiльше на Землi, але повнiстю покладаюся в цьому на Волю мого Отця. А вiд спiвробiтництва з дияволом i його справами клятвено вiдрiкся ще тодi, коли приймав в 27 рокiв християнське хрещення — по щирiй вiрi!

Через мiсяць уже iнший голос, що відрекомендувався майором УВС Ситіним, загрожує негайно засадити мене в слiдчий iзолятор. Запитую: що конкретно хочете, щоб я не робив? Йому нема чого вiдповiсти: адже якщо вiн — майор УВС, то повинен дiяти в рамках закону. А я закон нiчим не порушую.

Чи злякався я погроз? Чи здатний я боятися? От тi питання, якi поставив передi мною Бог, попустивши тi атаки. Але ні: я служу Тобi, Господи! І тепер знаю, що моя обитель пiсля смертi тiла — у Тобi! Адже я вже "обжив" її! І смерть мою Ти менi вже показував — за допомогою людської мерзенностi з iншої секти. Уже тодi Ти прийняв мене в Собе, а за минулi роки менi вдалося зробити ще набагато бiльше.

... Бог увесь час учить нас тiльки одному через всiх Месiй i щирих пророкiв, говорячи це лише рiзними словами й з рiзними акцентами для рiзних людей. Це Навчання Бога є Його Споконвiчний Закон — Санатана Дхарма. Вiн полягає в тому, щоб ми спрямовувалися до пiзнання Його, Злиття в Любовi з Ним i служили Йому, люблячи людей i допомагаючи їм, люблячи всіх тварин, розвиваючи, удосконалюючи себе заради повної духовної самореалiзацiї.

Що ж нам заважає прийняти цей Закон, вiдвернувшись вiд всiх тих, хто цю Волю Бога спотворюють?

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]