Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Праця в матерiальному свiтi

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi й істинні

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступіні духовного Шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама й нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення й розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТiК ВИЩОГО МИРУ

Ніл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Праця в матерiальному свiтi

Для будь-якої людини, навiть якщо вона ще не доросла до вмiщення релiгiйних iстин, iстотнi два принципи у вiдношеннi до своєї роботи. Це — поряднiсть плюс прагнення як можна бiльшому навчитися. Другий принцип має на увазi не тiльки прагнення до навчання, але й досить часту змiну напрямкiв прикладення своєї працi, змiну робочих мiсць. На кожне нове мiсце ми в такому випадку приходимо, уже збагаченi досвiдом роботи на всiх попереднiх. Це значно збагачує життєвий досвiд, розвиває iнтелектуально, створює об'єктивну передумову для поважного вiдношення з боку iнших людей.

Для релiгiйної ж людини вiдношення до працi припускає ще бiльш серйозний пiдхiд. А саме, треба ставитися до своєї соцiальної активностi, як до служiння Боговi.

Це називається карма-йогою. Карма-йога — це шлях удосконалювання себе через допомогу Боговi в Його Еволюцiї. Конкретно це виражається, насамперед, у рiзноманiтнiй допомозi iншим людям — допомоги в тiм, що їм дiйсно корисно, включаючи духовну допомогу.

При цьому треба намагатися служити саме своїми вищими здатностями. А також прагнути до оволодiння усе бiльш високими навичками для свого служiння [10].

Особиста матерiальна зацiкавленiсть при такому вiдношеннi до справи вiдходить на далеке мiсце. Адже таке служiння є вираження, прояв своєї любовi до Бога й людей. Чи можна продавати свою любов за грошi?

Крішна про це говорив так: "Дивiться на справу, а не на вигоду вiд нього... Нещаснi тi, якi дiють заради нагороди за свою дiяльнiсть." [10] (Бхагавадгіта, глава 2:47, 49).

Карма-йога, однак, зовсiм не є принципом безкоштовної роботи. Але карма-йог харчується "залишками вiд своїх жертвоприносин", як це образно роз'ясняв Крішна [10] (Бхагавадгіта, глава 3:13).

Втiм, i тi, кому робиться допомога, не повиннi забувати, що їхньому помiчниковi теж треба на щось купувати їжу, чимсь платити за транспорт, житло та iнше. Згадаємо слова Ісуса Христа на цей рахунок: "Трудящий гiдний їжi" (Мф 10:10), "Трудящий гiдний нагороди за свою працю" (Лк 10:7). І слова Крішни iз Бхагавадгіти: "Злодiй — той, хто на отриманi дарунки не вiдповiдає дарунками" [10] (Бхагавадгіта, глава 3:12).

"Подяка є одна з головних якостей справедливостi... Невдячний, насамперед, неблагородний. Називаємо шляхетнiстю благi накопичення колишнiх життiв..." [2:182].

Через постiйний iнтенсивний духовний пошук i не iнакше, як зi служiнням на принципах карма-йоги людина розвиває в собi й Любов, i Мудрiсть, i Силу.

Ми вже багато говорили про Любов, поговоримо зараз про Мудрiсть — якостi, без якої неможливо стати досконалими, неможливо прийти до Злиття з Богом.

Мудрiсть — це знання всього самого головного: який Вiн — Бог, Що таке людина, який її сенс життя, що таке Еволюцiя Всесвiтньої Свiдомостi. Це також — знання рiзноманiття душ, умiння розрiзняти людей по їхнiх якостях, здатностям, психогенетичним вiковим можливостям. Це також — знання Прямого Шляху до Досконалостi й рiзноманiтних варiантiв вiдхилення вiд нього. Це — знання того, як можна допомогти в Еволюцiї кожнiй людинi, визначивши для неї доступну їй форму духовної допомоги.

Мудрiсть знаходиться через теоретичне дослiдження й практичний досвiд. Перше складається у вивченнi iнструкцiй, якi Бог неодноразово давав втiленим людям, а також у пiзнаннi досвiду людських шукань i блукань на Шляху до Нього. Практичне ж знання людина одержує через вивчення себе й Бога на духовному Шляху, а також у процесi духовного служiння, у духовнiй творчостi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]