Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Що таке екологiя

 

Що таке екологiя

Екологiя — це наука про взаємовідносини органiзму з навколишнiм середовищем.

Конкретнi напрямки цiєї науки можуть називатися, наприклад, так: "Екологiя рiчкового бобра", "Екологiя осетрових риб" i т.п. При цьому об'єкт дослiдження може бути розглянутий з позицiй середовища його перебування, мiсць й умов розмноження, взаємодiї з iншими особинами свого бiологiчного виду, а також з конкурентами, ворогами (хижаками, паразитами) або просто з сусідами.

Об'єктом екологiчних дослiджень є, у тому числi, людина. При цьому людину звичайно вивчають, насамперед, у його виробничих умовах (море, вугiльнi шахти, космiчнi польоти й т.ін.).

Особливий напрямок екологiї людини — це охорона середовища його перебування. У багатьох країнах iснують спецiальнi екологiчнi служби, а також суспiльний Рух "зелених". "Зеленi" направляють свої зусилля, насамперед, на боротьбу iз забрудненням водойм, повiтряного середовища, ґрунту, за збереження лiсiв i тваринного світу. "Зеленi" борються проти ядерних випробувань, за знищення ядерної, хiмiчної й бiологiчної зброї, за заборону протипiхотних мін, що калiчать i мирних жителiв, i тварин, за заборону пасткового промислу хутрових звiрiв, при якому тварини пiддаються надзвичайним стражданням...

Гуманiзм Руху "зелених" заслуговує всiляких похвал i пiдтримки. Також й "прикладнi" екологiчнi дослiдження життєдiяльностi людини в рiзних виробничих умовах — теж дуже важливi. Але на сторiнках цiєї книги ми постараємося розiбратися в тiм, що це — далеко не все, що могла б вивчати екологiя людини.

Адже людина — не тiльки тiло, але — насамперед, — свiдомiсть. І живе людина у взаємодiї не тiльки з повiтрям, водою, землею, iншими людьми, тваринами, рослинами, мiкробами, вiрусами... Але ще — i з невтiленими iндивiдуальними свідомостями (духами людей i тварин). І також — що найважливiше з усього — з Богом.

Ми реально живемо в багатомiрному середовищi існування. І матерiальний свiт, що ми сприймаємо через нашi органи почуттiв, — це тiльки невелика частина оточуючого нас середовища. Іншi ж шари (еони, локі) багатомiрного простору звичайно нами не сприймаються зовсiм. Хоча вони наповненi життям, що бачить нас i впливає на нас.

Отож про це й поговоримо ми тепер. І побачимо, що поле дiяльностi науки екологiї значно ширше, ніж прийнято думати.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]