Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Екологiя людини"

Головна > Книги > Екологiя людини > Егоцентризм — i Богоцентризм

Змiст

Що таке екологiя

Що таке людина

Багатомiрнiсть простору

Бог

Бог — i ми

Сенс життя людини

Доля та її корекцiя

Любов, Мудрiсть i Сила

Що таке Любов

Любов до людей

Любов до природи

Бог є Любов

"Кожен вихiд зi стану любовi..."

Егоцентризм — i Богоцентризм

Любов до Бога

Сексуальний аспект Любовi

Виховання дiтей

Поради по харчуванню

Одяг

Нiчний сон

Медицина, здоров'я й доля

Праця в матерiальному свiтi

Духовне служiння

Прихильностi помилковi й істинні

Навчання Бога — i сектантство

Санатана Дхарма

Ступіні духовного Шляху
(коментарi до схеми Патанджалі)

Йама й нійама

Асана

Пранайама

Пратьяхара

Дхарана

Дхьяна

Самадхі

Прочищення й розвиток чакр i меридiанiв

Медитативнi тренування

"Мiсця сили"

Що таке Атман

Робота з кундаліні

Завершення Шляху

Додаток

Сатья Саі Баба — СУТРА ВАХІНІ

Сатья Саі Баба — ПРАШАНТІ ВАХІНІ.
ПОТiК ВИЩОГО МИРУ

Ніл Дональд Вальш — РОЗМОВА З БОГОМ

Лiтература


 

Егоцентризм — i Богоцентризм

Зрозумiло, що Богоцентричний свiтогляд не може сформуватися в кожному з нас вiдразу, наприклад, негайно пiсля прочитування даної книги. Адже для цього треба не просто продумати концепцiю, але реально вiдчути Бога — тiльки тодi можна буде вчитися дивитися на земнi ситуацiї й власне положення в них як би Його очами, з Його позицiї. Але поставити для себе завдання освоєння Богоцентризма треба прямо зараз. І треба почати готовити себе до цього, борючись зi своїм егоцентризмом.

Вiдмова вiд власних благ, задоволень — заради блага iнших людей, паралельно з усуненням зарозумілості — це i є початок боротьби зi своїм егоцентризмом. Альтернативою егоцентризму є щира, тобто розумна й позбавлена насильства, брутальностi, дбайливiсть про iншi. При цьому iнтереси iнших ставляться вище своїх особистих. Прийняття на себе вiдповiдальностi за благополуччя iнших — у родинi або будь-якому iншому колективi — от можливiсть для розвитку в собi потрiбних якостей. При цьому вiдчуття "я" у лiдера повинно зникнути й замiнитися вiдчуттям "ми", де мого особистого iнтересу не залишається зовсiм.

Дуже яскраво егоцентризм або його вiдсутнiсть можуть проявлятися в сферi сексуальних вiдносин. Чи виходжу я при сексуальнiй взаємодiї зi своїх особистих iнтересiв, або ж з iнтересiв партнера? — от принципове питання кожного до себе для самоаналiзу й самоконтролю. Будь-яке насильство, будь-яке примушування у сексi — от прояв огидних якостей душі. Подiбний випадок — коли чоловiк не пiклується про запобiгання небажаної вагiтностi своєї подруги. Ще приклад — коли чоловiк пiсля дефлорацiї продовжує статевий акт заради власного задоволення, iгноруючи бiль "улюбленої". Таких прикладiв можна пiдiбрати ще багато. І огиднiсть поводження багатьох жiнок не уступає такому у багатьох чоловiкiв.

Або вiзьмемо сферу харчування. Адже переважна бiльшiсть людей навiть не замислюється, харчуючись виробами iз трупiв тварин, що тi випробовували бiль, страждали, умираючи, заради всього лише задоволення наших жорстоких смакових звичок, заради нашого задоволення. Харчування "забiйною" (тобто м'ясною й рибною) їжею не є необхiднiстю: всi потрiбнi людинi елементи їжi ми одержуємо з рослин, молочних продуктiв й яєць. "Забiйне" ж харчування тiльки засмiчує нашi органiзми солями сечової кислоти (викликаючи рiзноманiтнi прояви подагри) i грубими енергiями, що залишилися в трупах вiд страху й болю смертi.

Харчування трупами тварин несумiсне з духовними успiхами, у тому числi тому, що не вiдповiдає етичнiй зрiлостi людей, що так харчуються. Про це Бог говорив людям через i Хуан-Ді, i Крішну, i Гаутаму Будду, i Ісуса Христа, i Сатья Саі, i Бабаджі, i через багатьох пророкiв [5, 7, 10]. Але зараз ми бачимо, яка безлiч релiгiйних "пастирів" сама вимагає вiд адептiв харчування тiлами тварин — iнакше, мовляв, чого доброго, загордитеся! Вони повиннi зупинитися, зрозумiвши, що дiють проти Бога, проти Еволюцiї, калiчачи душi людей, що довiрилися їм.

Бог же хоче вiд нас Любовi.

* * *

Найважливiшу роль у знищеннi в нас наших езопових нижчих "я" можуть зiграти спецiальнi медитативнi прийоми. Мова йде про поетапне освоєння медитацiї "тотальна реципрокальность". Її суть полягає в тiм, що свiдомiсть активно переходить у стан "не-я", розподiлившись за межами тiла, поза ним, при цьому вектори уваги спрямованi убiк тiла.

Так вiдбувається чергове ламання егоцентризму й вiдбувається принциповий крок до Злиття з Богом i бачення земних ситуацiй з Його позицiї, Його очами.

Саме цей медитативний прийом дозволяє наприкiнцi Шляху досягти повного Злиття з Ним у Його Обителi.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]